ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2023 VỚI NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

22/10/2023

Chiều ngày 22/10, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 

Toàn cảnh Phiên họp

Tham dự phiên họp có: các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; đại diện Ủy ban Xã hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Kinh tế, Hội đồng dân tộc; đại diện các bộ ngành có liên quan…

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban là Phiên họp thường kỳ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị tiến hành sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tỉnh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tập thể Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã nỗ lực triển khai, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 với nhiều kết quả nổi bật trong công tác lập pháp, giám sát và tham gia quyết định các vấn đề trọng của đất nước.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã nghe các báo cáo đánh giá các lĩnh vực Ủy ban phụ trách, gồm: Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Tín ngưỡng, Tôn giáo, Thông tin - Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Thanh niên và Trẻ em. Các báo cáo được đánh giá cơ bản đầy đủ, khách quan, toàn diện các lĩnh vực, nêu rõ những kết quả đạt được và chỉ ra cả những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Trong năm qua, Ủy ban, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp tục giữ vững, phát huy đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường của từng thành viên, chủ động, sáng tạo điều chỉnh linh hoạt kế hoạch hoạt động, áp dụng phương thức làm việc phù hợp để tổ chức triển khai và hoàn thành tốt khối lượng lớn các nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng thời phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi, làm việc với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề cụ thể, sát thực, góp phần khắc phục các bất cập, hạn chế, phát triển các lĩnh vực phụ trách. 

Với phương châm chuẩn bị “từ sớm, từ xa” đề ra từ đầu nhiệm kỳ, công tác lập pháp của Ủy ban được thực hiện nề nếp, nghiêm túc, chất lượng với nhiều hình thức: Rà soát các nhiệm vụ lập pháp; tổ chức các hoạt động khảo sát phục vụ việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là lĩnh vực di sản văn hóa phục vụ việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa trong năm 2024; thẩm tra đề nghị bổ sung các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Đồng thời, tích cực, tham gia có hiệu quả vào việc phối hợp thẩm tra, cho ý kiến các dự án luật, nghị quyết, các báo cáo, Tờ trình của Chính phủ do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra.

Các đại biểu tại Phiên họp

Về công tác giám sát, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì tham mưu về nội dung, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề tập trung vào các nội dung, vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách được cử tri quan tâm. Kết quả giám sát, khảo sát của Ủy ban đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất và góp ý thiết thực cho công tác xây dựng thể chế, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong các lĩnh vực Ủy ban được giao phụ trách…

Các thành viên Ủy ban thường xuyên giữ mối liên hệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, kinh nghiệm thực tiễn, tích cực tham gia và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, hoạt động của Ủy ban, đặc biệt là các đoàn giám sát, khảo sát, hội nghị, hội thảo do Ủy ban tổ chức.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng trình bày Báo cáo đánh giá về các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Tín ngưỡng, Tôn giáo, Thông tin Truyền thông

Vụ chuyên môn cũng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ; tiếp tục chuẩn hóa quy trình làm việc đi đôi với sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, điều hòa, phối hợp và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao…

Trong năm 2024, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục dự kiến sẽ chủ trì thẩm tra dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo tại một số tỉnh, thành phố trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7; dự án Luật Nhà giáo trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8…

Đồng thời, phối hợp với Ban Công tác đại biểu xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết hướng dẫn Hội đồng nhân dân thực hiện các quy định của Luật Trẻ em năm 2016; tham gia thẩm tra, cho ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác chủ trì thẩm tra trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7, thứ 8.

Về công tác giám sát, Ủy ban dự kiến tổ chức giám sát 02 chuyên đề về tình hình triển khai thi hành Luật Điện ảnh, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Quảng cáo, Luật Thanh niên; giám sát đầu tư của ngân sách địa phương đối với các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; tổ chứ hhoạt động khảo sát chuyên đề về các lĩnh vực phụ trách. Đặc biệt, dự kiến tổ chức 01 Phiên giải trình về “Tình hình sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới trong thanh thiếu niên”.

Về hợp tác quốc tế trong năm tới, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục dự kiến phối hợp với Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNPFA) thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án VNM 01P01 về công tác thanh niên; phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) thực hiện các hoạt động về công tác trẻ em, nghiên cứu, lồng ghép các vấn đề về trẻ em trong một số dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và một số luật liên quan khi có lộ trình sửa đổi trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục dự kiến sẽ tham mưu xây dựng Báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo đánh giá các lĩnh vực Ủy ban phụ trách, gồm: Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Tín ngưỡng, Tôn giáo, Thông tin - Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Thanh niên và Trẻ em. Các báo cáo được đánh giá cơ bản đầy đủ, khách quan, toàn diện các lĩnh vực, nêu rõ những kết quả đạt được và chỉ ra cả những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao nội dung dự thảo Báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; đồng thời bày tỏ cơ bản thống nhất với những đánh giá về kết quả hoạt động, những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023 và phương hướng, kế hoạch công tác trong năm 2024.

Đại diện các bộ, ngành tham dự phiên họp cũng đánh giá cao cách thức làm việc cũng như sự đồng hành, chia sẻ của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thời gian vừa qua; mong muốn Ủy ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Tín ngưỡng, Tôn giáo, Thông tin - Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Thanh niên và Trẻ em.

Phát biểu kết thúc Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn các đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban, đại diện Thường trực hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã dành thời gian tham dự và đóng góp ý kiến tại Phiên họp. Trên tinh thần Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban sẽ chỉ đạo tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện hơn trong công tác hoạt động của Ủy ban trong năm tới.

Một số hình ảnh tại Phiên họp: 

Toàn cảnh Phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng trình bày Báo cáo đánh giá về các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Tín ngưỡng, Tôn giáo, Thông tin Truyền thông

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đinh Công Sỹ trình bày Báo cáo đánh giá về lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ trình bày Báo cáo đánh giá về lĩnh vực thanh niên và trẻ em

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Thoa trình bày Báo cáo đánh giá về công tác pháp luật các lĩnh vực của Ủy ban

Các đại biểu tại Phiên họp

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại tại Phiên họp

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại tại Phiên họp

Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại tại Phiên họp

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Hằng - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông phát biểu

Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc phát biểu

Phát biểu kết thúc Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn các đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban, đại diện Thường trực hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã dành thời gian tham dự và đóng góp ý kiến tại Phiên họp. Trên tinh thần Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban sẽ chỉ đạo tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện hơn trong công tác hoạt động của Ủy ban trong năm tới

Thu Phương - Nghĩa Đức