THƯ CẢM ƠN CỦA UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI

16/01/2023 09:02

Hội nghị Văn hoá 2022 với chủ đề ‘’Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá’’ do Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục chủ trì, phối hợp tổ chức thành công tốt đẹp. Nhân dịp năm mới 2023, Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Đắc Vinh đã có Thư Cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan hữu quan, các chuyên gia, các học giả… trong và ngoài nước. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới tiệu toàn văn:

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIẾN TẠO VÀ CHẤN HƯNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo Văn hoá 2022 Nguyễn Đắc Vinh

Nghĩa Đức