PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TRAO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

23/12/2022

Chiều 23/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ công bố và trao các Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại buổi lễ.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TRAO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI BỔ NHIỆM TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Quang cảnh buổi lễ

Dự buổi lễ còn có Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tại buổi lễ, sau khi Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh công bố các Nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phạm Nam Tiến giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tập thể Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã được kiện toàn nhân sự lãnh đạo, chúc mừng đồng chí Lê Thu Hà và đồng chí Phạm Nam Tiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng giao nhiệm vụ, ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ này, Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội luôn xác định chủ trương không ngừng đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Do vậy việc kiện toàn, phê chuẩn cán bộ tại các cơ quan của Quốc hội là công tác thường xuyên, liên tục, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nhận nhiệm vụ mới có điều kiện trau dồi nghiệp vụ công tác, tạo động lực phát triển, đáp ứng yêu cầu công tác.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Lê Thu Hà là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản; có quá trình phấn đấu và trưởng thành hơn 20 năm ở Văn phòng Quốc hội, qua nhiều vị trí công tác. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ là đại biểu Quốc hội, đồng chí luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, các hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến góp phần cùng với Thường trực Ủy ban Đối ngoại chỉnh lý các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội; chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức thành công sự tham gia của Đoàn Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện, đóng góp tích cực cho hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho biết, đồng chí Phạm Nam Tiến là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản, trải qua các vị trí công tác trong quân đội, có thời gian dài công tác trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình ở nhiều cơ quan địa phương và Trung ương. Trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử, tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung theo chương trình kỳ họp, góp phần vào thành tích chung của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng ở cương vị công tác mới, hai đồng chí mới được bổ nhiệm phải xác định rõ trách nhiệm của mình, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể. Tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm công tác, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong tham mưu phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội; cùng với tập thể Thường trực Ủy ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, khối lượng công việc của Quốc hội trong thời gian tới đây là rất nặng nề để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và các nội dung, đề án của Đảng đoàn Quốc hội cần sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục luôn đồng tâm, nhất trí, đoàn kết để xây dựng tập thể vững mạnh; luôn thể hiện sự minh bạch, công khai, khoa học trong phân công, giao nhiệm vụ, điều phối hoạt động; thường xuyên quan tâm đến đời sống, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, luôn đoàn kết thống nhất cao để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ:

Quang cảnh buổi lễ

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh công bố Nghị quyết số 668/NQ-UBTVQH15 vfa Nghị quyết số 669/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đối với đồng chí Lê Thu Hà

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đối với đồng chí Phạm Nam Tiến

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng chí Lê Thu Hà và đồng chí Phạm Nam Tiến được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng giao nhiệm vụ, ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu trong thời gian qua.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà và Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phạm Nam Tiến

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà và Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phạm Nam Tiến./.

Minh Hùng - Phạm Thắng