CÔNG BỐ ''HỘI THẢO VĂN HÓA 2022''

12/12/2022 11:16

Sáng 12/12/2022, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi họp báo công bố thông tin về Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề ''Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa''. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo chủ trì buổi họp báo.

CỬ TRI ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG Ở HỘI THẢO VĂN HÓA 2022

NSƯT TRẦN LY LY: HỘI THẢO VĂN HÓA 2022 - KÊNH THAM VẤN CHÍNH SÁCH QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN, CHẤN HƯNG VĂN HÓA VIỆT

TS. NGUYỄN ANH TUẤN: HỘI THẢO VĂN HÓA 2022 - “CÁNH CỬA MỞ” CHO “DU LỊCH VĂN HÓA” TĂNG TỐC VÀ BỨT PHÁ

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh- Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022 chủ trì họp báo

Tham dự Họp báo có: Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; đại diện lãnh đạo các Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Truyền thông, Tiểu ban Hậu cần của Hội thảo, cùng các chuyên gia và hơn 70 đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Công bố một số thông tin cụ thể về hội thảo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Bùi Hoài Sơn- Phó Trưởng Tiểu ban Nội dung Hội thảo Văn hóa 2022 cho biết, để tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc tháng 11 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo.

Đây là diễn đàn để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan và các nhà quản lý, nhà khoa học trong, ngoài nước tham gia báo cáo, thảo luận nhằm làm rõ các căn cứ lý luận, thực tiễn; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh việc huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng. Việc tổ chức Hội thảo cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Bùi Hoài Sơn- Phó Trưởng Tiểu ban Nội dung Hội thảo Văn hóa 2022 công bố một số thông tin cụ thể về Hội thảo

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Bùi Hoài Sơn cho biết, Hội thảo Văn hóa năm 2022 sẽ diễn ra trong 01 ngày, khai mạc vào 17/12/2022 (từ 8h00 đến 17h30) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo được chủ trì bởi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo.

Tổng số khách mời tham dự Hội thảo khoảng hơn 800 đại biểu tham dự tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và trực tuyến tại một số điểm cầu và qua nền tảng Internet. Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố, các Bộ, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế; đại diện một số doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và liên quan tới văn hóa.

Nội dung Hội thảo tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; việc huy động, bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh việc huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Về chương trình Hội thảo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Bùi Hoài Sơn cho biết, Hội thảo gồm 02 phiên (phiên chuyên đề và phiên toàn thể) với 03 nhóm nội dung chính: Thể chế, Chính sách và Nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi phiên sẽ có 01 báo cáo trung tâm, các tham luận và phần thảo luận của các diễn giả, chuyên gia (phần thảo luận với hình thức trao đổi, thảo luận bàn tròn).

Hội thảo gồm 02 phiên (phiên chuyên đề và phiên toàn thể)

Trong Phiên chuyên đề, Hội thảo sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Quốc hội, phát biểu đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo của các bộ, ngành Trung ương, ý kiến tham luận và thảo luận của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các địa phương, cơ sở đào tạo về văn hóa, nghệ thuật, các chuyên gia về quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, về thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và những vấn đề đặt ra qua các góc nhìn khác nhau.

Trong Phiên toàn thể, Hội thảo sẽ tiếp tục nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các báo cáo đánh giá về chính sách, pháp luật và nguồn lực cho phát triển văn hóa; kinh nghiệm quốc tế của một số nước và ý kiến tham luận, thảo luận của lãnh đạo một số địa phương, các chuyên gia trong nước, quốc tế, doanh nghiệp.

Về công tác chuẩn bị nội dung, Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị - xã hội, người dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương. Đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận, biên tập vào Kỷ yếu 105 bài tham luận có giá trị, chất lượng tốt.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Bùi Hoài Sơn cho biết, nội dung của các bài tham luận gửi về bám sát chủ đề trọng tâm của Hội thảo với nhiều góc nhìn khác nhau về thể chế, cơ chế, nguồn lực cho phát triển văn hóa. Nhìn chung, các tham luận đều khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thể chế, chính sách và nguồn lực trong phát triển văn hóa, là yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của nền văn hóa quốc gia, dân tộc. Bên cạnh đó, các tham luận cũng đã xác định nhiều vấn đề đặt ra trong hoàn thiện thể chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa; đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cụ thể đối với các cơ quan có thẩm quyền.

Toàn cảnh buổi họp báo

Về công tác tuyên truyền, Ban Tổ chức đã ban hành đề án truyền thông, phối hợp và nhận được sự hưởng ứng, vào cuộc tính cực, khẩn trương, hiệu quả của các cơ quan báo chí triển khai thông tin, tuyên truyền về nội dung Hội thảo; triển khai xây dựng, vận hành website của Hội thảo, Trung tâm Báo chí tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh; tổ chức cấp, phát thẻ báo chí tác nghiệp theo quy định.

Ban Tổ chức cũng đã xây dựng, triển khai Đề án, kế hoạch công tác hậu cần, lễ tân, các điều kiện về hội trường, khánh tiết, kỹ thuật, an ninh, trật tự, y tế… đảm bảo đạt yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức Hội thảo tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Quốc hội, Ban Chỉ đạo, việc chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công việc nêu trên, Hội thảo Văn hóa 2022 sẽ thành công như mong đợi, góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm, xây dựng các tuyến bài sâu sắc, đa dạng, phản ánh những vấn đề được đưa ra bàn luận tại Hội thảo, góp phần lan tỏa ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội thảo đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Bùi Hoài Sơn cho biết sẽ có triển lãm về văn hóa, nghệ thuật vùng Kinh Bắc tại sảnh Hội trường chính.

Hội thảo được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, kết nối với một số điểm cầu trong cả nước và phát trực tuyến trên nền tảng Internet. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tài liệu sẽ được cung cấp cho các đại biểu qua hình thức trực tiếp và điện tử (quét mã QR Code). Sau khi Hội thảo kết thúc, Ban Tổ chức sẽ in Kỷ yếu Hội thảo.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Bùi Hoài Sơn cho biết thêm, thông tin chi tiết về Hội thảo tham khảo tại địa chỉ: 

  • Trang web của Hội thảo: https://hoithaovhgd.quochoi.vn/
  • Trang web của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục:  

https://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/Pages/default.aspx

Các phóng viên đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác truyền thông của Hội thảo; đồng thời đặt câu hỏi với Ban Tổ chức Hội thảo

Tại buổi Họp báo, đại diện Ban Tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022 cũng đã giải đáp, trả lời các câu hỏi của các nhà báo, phóng viên. Đa số các ý kiến đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác truyền thông của Hội thảo; đồng thời đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục phát huy, cung cấp thông tin, tham luận của Hội thảo sớm trên trang web chính của Hội thảo cũng như Cổng Thông tin điện tử Quốc hội để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí thuận lợi trong quá trình tác nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh- Trưởng Ban tổ chức Hội thảo cho biết, tên của Hội thảo nêu rõ, chủ đề của Hội thảo đã được cân nhắc rất kỹ, với 3 vấn đề lớn dưới góc độ quản lý nhà nước, đó là vấn đề thể chế, chính sách và nguồn lực. Cho rằng thực tế còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, thậm chí còn điểm nghẽn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nhấn mạnh, nếu nghiên cứu một cách thỏa đáng, sâu sắc, toàn diện và giải quyết được các vấn đề thì sẽ khơi thông được những nguồn lực, tạo được môi trường tốt hơn để văn hóa phát triển. Với tinh thần đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho biết, các tham luận của Hội thảo sẽ tập trung vào xem xét, đánh giá, phân tích theo các nhóm vấn đề lớn này. Ngoài ra, còn rất nhiều bài bàn luận sâu sắc về các nhiệm vụ của văn hóa để thấy rõ được tầm quan trọng của văn hóa, phát triển văn hóa là bảo đảm phát triển bền vững cho đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh- Trưởng Ban tổ chức Hội thảo phát biểu và trả lời các câu hỏi của phóng viên

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, trong thời gian qua, nguồn lực của nhà nước đầu tư cho văn hóa là không nhỏ. Tuy nhiên, có đáp ứng được những yêu cầu trong thực tế hay chưa thì qua đánh giá cần phải tính toán lại một cách cẩn thận và thực tế đầu tư nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho văn hóa  vẫn có những khó khăn nhất định, cần phải được quan tâm, tăng cường hơn nữa. Do đó, bên cạnh nguồn lực từ nhà nước, cũng cần phải khai thông thêm các nguồn lực xã hội để đầu tư cho phát triển văn hóa. Muốn khai thông được, theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thì cần sửa đổi thể chế, xây dựng những chính sách phù hợp để tạo ra sức hấp dẫn, hiệu quả trong đầu tư cho phát triển văn hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, qua các tham luận, tổng hợp các ý kiến tại Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ có những kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện về vấn đề thể chế, chính sách và cố gắng bảo đảm cho được nguồn nhân lực cũng như các thủ tục tài chính để phát triển văn hóa theo đúng mục tiêu mà Đảng đã nêu ra và đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Hội thảo sẽ là dịp để bàn luận, thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến văn hóa để đưa ra các quyết sách đúng, các giải pháp sát với thực tiễn để triển khai tốt hơn, đi vào cuộc sống càng nhanh càng tốt.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cũng cho cho biết, hiện công tác chuẩn bị nội dung và tài liệu, tham luận phục vụ Hội thảo Văn hóa 2022 đã hoàn tất và sẽ được công khai đầy đủ trên trang web của Hội thảo để các cơ quan báo chí, phóng viên tiếp cận, khai thác thuận lợi.

Một số hình ảnh tại buổi họp báo:

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi họp báo

Đại diện lãnh đạo các Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Truyền thông, Tiểu ban Hậu cần của Hội thảo tại buổi họp báo

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Bùi Hoài Sơn cho biết, Hội thảo Văn hóa năm 2022 sẽ diễn ra trong 01 ngày, khai mạc vào 17/12/2022 (từ 8h00 đến 17h30) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh- Trưởng Ban tổ chức Hội thảo cho biết, tên của Hội thảo nêu rõ, chủ đề của Hội thảo đã được cân nhắc rất kỹ, với 3 vấn đề lớn dưới góc độ quản lý nhà nước, đó là vấn đề thể chế, chính sách và nguồn lực

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy

Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo tại buổi họp báo

Nhạc sỹ Quốc Trung phát biểu ý kiến tại họp báo

Các phóng viên đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục phát huy, cung cấp thông tin, tham luận của Hội thảo sớm trên trang web chính của Hội thảo cũng như Cổng Thông tin điện tử Quốc hội để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp

Thu Phương – Nghĩa Đức