HỘI THẢO VĂN HÓA NĂM 2022: “THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA”

10/11/2022 10:56

Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” dự kiến khai mạc vào tháng 12/2022 tại tỉnh Bắc Ninh dưới hình thức trực tiếp với khoảng 1000 đại biểu tham dự.

Thu Phương - Trọng Quỳnh