UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC KHẢO SÁT TẠI HẢI DƯƠNG

16/12/2021 18:46

Chiều 16/12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với tỉnh Hải Dương về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên và việc triển khai dạy học trong bối cảnh Covid-19.

 


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa chủ trì buổi làm việc

Báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, UBND tỉnh Hải Dương đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Công tác truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về Chương trình GDPT 2018 và lộ trình thực hiện. Các điều kiện bảo đảm dạy và học tiếp tục được tăng cường. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ việc dạy và học được đầu tư, xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và đồng bộ, cung ứng đủ theo quy định. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 95,6% tăng 4,1%. Hạ tầng công nghệ thông tin được cải thiện, nâng cấp. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của Hải Dương cao hơn so với tỷ lệ của toàn quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng khẳng định, Hải Dương luôn đặc biệt quan tâm, đầu tư cho giáo dục và đào tạo

Mạng lưới trường, lớp được quy hoạch, sắp xếp ngày càng phù hợp, gắn liền với thực hiện chủ trương thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm đáp ứng sự tăng mạnh về quy mô học sinh, cũng như nhu cầu học tập phong phú của nhân dân và thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Công tác rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, nhân viên được thực hiện tích cực kết hợp với việc tham mưu tổ chức tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu cơ cấu còn thiếu đang dần khắc phục những bất hợp lý về đội ngũ giáo viên các cấp, nhất là cấp học phổ thông, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho ngành, góp phần ổn định đội ngũ, giảm số lượng lao động hợp đồng, nhất là đối tượng hợp đồng lâu năm. Trong 2 năm gần đây, đội ngũ giáo viên của ngành được bổ sung về số lượng; tỷ lệ giáo viên/lớp của các cấp học dần được nâng lên; cơ cấu đội ngũ ngày càng hợp lý; chất lượng không ngừng được cải thiện... đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các nhà trường và yêu cầu đổi mới giáo dục.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương Lương Văn Việt cho biết, Hải Dương bị ảnh hưởng bởi tất cả các đợt dịch Covid-19 tại nước ta thời gian qua, nhưng việc dạy và học trên địa bàn vẫn được duy trì linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến

Hải Dương đề nghị Đảng và Nhà nước ban hành chế độ, chính sách nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục… Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, ban hành chính sách để cải thiện điều kiện làm việc, tiếp tục triển khai thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên để trình với Quốc hội. Có cơ chế giao đủ kinh phí theo định mức người làm việc theo quy định để các trường được chủ động hợp đồng lao động và chi trả giáo viên dạy vượt định mức quy định.

Bên cạnh đó, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc tối thiểu tại các cơ sở giáo dục phổ thông theo Chương trình GDPT 2018 làm căn cứ pháp lý để địa phương sắp xếp, sử dụng, tuyển dụng đội ngũ giáo viên. Có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố giao đủ số lượng người làm việc cho các cấp bậc học theo định mức Trung ương quy định; giao bổ sung người làm việc cho những cơ sở giáo dục tăng quy mô số lớp, số học sinh.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đỗ Chí Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn khảo sát ghi nhận ngành giáo dục - đào tạo Hải Dương đã xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo đúng tiến độ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động trong công tác tuyển dụng, cơ bản đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt trong 2 năm vừa qua, mặc dù chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, song ngành giáo dục Hải Dương cũng đã nỗ lực ứng phó kịp thời, chủ động, linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, vừa giữ an toàn cho giáo viên và học sinh, vừa bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục trên tinh thần “tạm dừng đến trường, không dừng học”. Phương án dạy học được xây dựng chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh từng giai đoạn, từng địa phương...

"Với sự quan tâm, đầu tư đúng hướng cho giáo dục - đào tạo như thời gian qua, tuy còn khó khăn nhưng chúng tôi tin tưởng Hải Dương sẽ có cách để tháo gỡ, đạt được các mục tiêu đề ra trong lĩnh vực này để có những thế hệ học sinh Hải Dương xứng đáng với truyền thống tự hào của vùng đất hiếu học" - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa nói.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)