CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

22/04/2021

Sáng 22/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Cổng TTĐTQH trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo và điều hành nội dung phiên làm việc

Các đại biểu tham dự buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phạm Tất Thắng trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tham gia đóng ý kiến thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn./.

Minh Hùng