ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI UNICEF VỀ CÁC ƯU TIÊN XÂY DỰNG LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TRẺ EM

14/09/2023

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) về các ưu tiên xây dựng Luật liên quan đến trẻ em trong giai đoạn 2023-2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ chủ trì buổi làm việc.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC & UNICEF: HỢP TÁC THÚC ĐẨY THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự cuộc làm việc có: các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, các thành viên Vụ Văn hóa, Giáo dục; Trưởng Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị Anjianette Saguisag và các cán bộ của Chương trình của UNICEF.

Tại cuộc làm việc, các cán bộ của UNICEF đã trao đổi, góp ý về những nội dung liên quan đến trẻ em trong một số dự án Luật như: Luật Tư pháp người chưa thành niên với nội dung nguyên tắc, mục tiêu, thủ tục và dịch vụ riêng biệt được điều chỉnh đặc biệt cho trẻ vị thành niên; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) với đề xuất mở rộng chế độ bảo hiểm thai sản; đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường, ghi nhãn dinh dưỡng, hạn chế tiếp thị thực phẩm và đồ uống không lành mạnh cho trẻ em trong Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Quảng cáo (sửa đổi) với nội dung về tiếp thị và quảng cáo thực phẩm cho trẻ em; Luật Cấp, thoát nước với góp ý về nội dung cấp thoát nước nông thôn…

Về việc xây dựng hướng dẫn rà soát, thẩm định và giám sát quy trình lập kế hoạch và ngân sách thực hiện quyền trẻ em của Hội đồng nhân dân, các đại biểu từ phía UNICEF bày tỏ mong muốn, các nội dung sẽ được quy định theo hướng tăng cường sự minh bạch chi tiêu cho trẻ em, có số liệu cụ thể ở các cấp, có giám sát về đầu tư ngân sách cho trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em…

Trưởng Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị UNICEF Anjianette Saguisag 

Lắng nghe và ghi nhận những góp ý của từ phía UNICEF, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Thoa cho rằng, các dự án Luật đều có tiến độ cụ thể trong mỗi giai đoạn, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục mong muốn UNICEF sẽ tiếp tục có những đóng góp ý kiến về kinh nghiệm quốc tế liên quan đến các nội dung của các dự án Luật, nhất là góp ý vào điều khoản cụ thể… để Ủy ban có thêm những cơ sở hữu ích trong quá trình tham mưu, cũng như hoạt động của mình.

Liên quan đến việc xây dựng hướng dẫn về rà soát, thẩm định và giám sát quy trình lập kế hoạch và ngân sách thực hiện quyền trẻ em của Hội đồng nhân dân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Thoa cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục mong muốn, các quy định trong hướng dẫn không chỉ bó hẹp nội dung hướng dẫn về ngân sách, mà sẽ bao gồm tổng thể các nhiệm vụ Hội đồng Nhân dân phải thực hiện, liên quan đến việc thực hiện quyền trẻ em ở địa phương.

Đối với các nhiệm vụ mà Luật Trẻ em giao cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục mong muốn xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn Hội đồng Nhân dân ở các tỉnh thực hiện thống nhất những nhiệm vụ này. Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Thoa cho biết, nội dung này Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã có một số văn bản đề nghị, và mong muốn có sự phối hợp của UNICEF sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới.

Trưởng Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị UNICEF Anjianette Saguisag cho biết, UNICEF sẽ cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các vấn đề về trẻ em cho các cơ quan có chức năng của Việt Nam, trong đó có Ủy ban Văn hóa, Giáo dục - cơ quan luôn tiên phong, quan tâm giải quyết các vấn đề về trẻ em. Bà Anjianette Saguisag cho biết, sẽ cung cấp sự hỗ trợ kịp thời cho Ủy ban theo tiến trình xây dựng Luật đã được phê duyệt.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ 

Trân trọng tình cảm, trách nhiệm, kinh nghiệm, nguồn lực của UNICEF đã đồng hành qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ ghi nhận các ý kiến góp ý về nội dung liên quan đến trẻ em trong các dự án Luật của UNICEF thời gian qua. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ mong muốn trong thời gian tới, UNICEF tiếp tục dành sự quan tâm nghiên cứu, từ đó có góp ý, kiến nghị với các nội dung liên quan đến trẻ em vào các dự án Luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023-2024 của phía Việt Nam: Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Chuyển đổi giới, Luật Việc làm…

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Tham dự cuộc làm việc có: các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, các thành viên Vụ Văn hóa, Giáo dục; Trưởng Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị Anjianette Saguisag và các cán bộ của Chương trình của UNICEF

Trưởng Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị UNICEF Anjianette Saguisag cho biết, UNICEF sẽ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các vấn đề về trẻ em cho các cơ quan có chức năng của Việt Nam, trong đó có Ủy ban Văn hóa, Giáo dục - cơ quan luôn tiên phong, quan tâm giải quyết các vấn đề về trẻ em

Bà Anjianette Saguisag cho biết, UNICEF sẽ cung cấp sự hỗ trợ kịp thời cho Ủy ban Văn hóa, Giáo dục theo tiến trình xây dựng Luật đã được phê duyệt

Trân trọng tình cảm, trách nhiệm, kinh nghiệm, nguồn lực của UNICEF đã đồng hành qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ ghi nhận các ý kiến góp ý về nội dung liên quan đến trẻ em trong các dự án Luật của UNICEF thời gian qua

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ mong muốn trong thời gian tới, UNICEF tiếp tục dành sự quan tâm nghiên cứu, từ đó có góp ý, kiến nghị với các nội dung liên quan đến trẻ em vào các dự án Luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023-2024 của phía Việt Nam

Thu Phương