CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH TIẾP TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG ANH TOÀN CẦU SCOTT MCDONALD

15/06/2023

Sáng ngày 15/06, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đã có buổi tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonald đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH LÀM VIỆC VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG ANH TOÀN CẦU

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc

Chào mừng Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonald đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đã giới thiệu sơ lược về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và cho rằng các lĩnh vực mà Ủy ban được giao phụ trách khá tương đồng với những vấn đề Hội đồng Anh đang quan tâm phát triển.

Khẳng định Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Hội đồng Anh có mối quan hệ thân thiết, chặt chẽ với nhau, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, trong những năm qua, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục và Hội đồng Anh đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục… Gần đây nhất là mời Hội đồng Anh tham gia Hội thảo Văn hóa 2022 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao sự tham gia của Hội đồng Anh đối với Hội thảo này, cũng như sự phát triển văn hóa của Việt Nam.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tại Việt Nam, Hội đồng Anh đã đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về khái niệm công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo, tham gia vào quá trình soạn thảo Chiến lược phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tới năm 2020, tầm nhìn 2030, đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt vào năm 2016, xây dựng hồ sơ Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo theo Công ước 2005 của UNESCO; đồng thời tổ chức mạng lưới giáo dục rất tốt tại Việt Nam...

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam cũng đã cử nhiều lớp sinh viên sang học tập ở Anh, nhiều người trong số đó khi trở về Việt Nam đã phát huy tốt, đóng góp rất nhiều. Ở Việt Nam, Anh cũng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có đào tạo ngoại ngữ và hợp tác phát triển giáo dục đại học. Chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam cũng coi tiếng Anh là môn ngoại ngữ quan trọng...

Đánh giá cao Hội đồng Anh đã tham gia tổ chức sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh nhận định cách tổ chức UK/VietNam Season 2023 sáng tạo, thiết thực, từ đó hai bên có những thông tin, nhận thức, và xa hơn là hướng tới sự sự hợp tác trong các lĩnh vực...

Khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cũng như Quốc hội với Hội đồng Anh, trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Vương quốc Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa.

Các đại biểu tại buổi tiếp và làm việc

Đánh giá Vương quốc Anh là một trong những cường quốc phát triển công nghiệp văn hóa, trong khi đó, Việt Nam đang thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, chưa có nhiều kinh nghiệm, thị trường cũng chưa thực sự phát triển, thể chế, pháp luật liên quan đến công nghiệp văn hóa chưa hoàn thiện, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh mong muốn, thông qua Hội đồng Anh, Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm của Vương quốc Anh về việc phát triển công nghiệp văn hóa và hoàn thiện thể chế cho lĩnh vực này. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Hội đồng Anh tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội, chuyên gia ở Việt Nam học hỏi kinh nghiệm tại Vương quốc Anh về các vấn đề trên...

Cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đã dành thời gian đón tiếp, Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonald cho biết, nhiệm vụ Hội đồng Anh trên toàn cầu là kết nối, tạo ra sự kết nối, hiểu biết và niềm tin của người dân trên toàn cầu. Bởi niềm tin giữa con người với con người là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng chung. Để xây dựng niềm tin đó, Hội đồng Anh hoạt động trên 3 lĩnh vực: văn hóa nghệ thuật, tiếng Anh và giáo dục.

Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonald

Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonald cho biết, tại Việt Nam, Hội đồng Anh đã có mặt 30 năm và xây dựng mối quan hệ đối tác rất chặt chẽ với cơ quan của Việt Nam để làm việc trong 3 lĩnh vực này như: phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam; có các dự án hỗ trợ không gian văn hóa sáng tạo ở Việt Nam; và vừa ra mắt chương trình UK/VietNam Season 2023, kéo dài 6 tháng, gồm hàng trăm sự kiện lớn nhỏ của các đối tác Anh và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực: múa, âm nhạc, kịch, phim...

Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonald khẳng định, Hội đồng Anh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển văn hóa, nghệ thuật tới Việt Nam, cũng như học hỏi cách làm phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam...

Riêng về lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonald cho biết, Hội đồng Anh sẵn sàng chia sẻ chiến lược, quy định, thể chế về phát triển công nghiệp văn hóa ở nước Anh, cũng như chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên di sản ở khắp nơi trên thế giới với Việt Nam. Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonald khẳng định, Hội đồng Anh sẽ phát triển chương trình tập trung vào việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển để hai bên có sự liên kết, phối hợp hơn nữa trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp và làm việc: 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tiếp đón Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonald và Đoàn 

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, trong những năm qua, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục và Hội đồng Anh đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục… 

Khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cũng như Quốc hội với Hội đồng Anh, trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Vương quốc Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa

Cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đã dành thời gian đón tiếp, Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonaldkhẳng định Hội đồng Anh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển văn hóa, nghệ thuật tới Việt Nam, cũng như học hỏi cách làm phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam...

Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu Scott McDonald khẳng định, Hội đồng Anh sẽ phát triển chương trình tập trung vào việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển để hai bên có sự liên kết, phối hợp hơn nữa trong thời gian tới

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Thu Phương – Nghĩa Đức

Các bài viết khác