CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH TIẾP THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, KHOA HỌC VÀ SÁNG TẠO NAM PHI

12/06/2023

Sáng 12/06, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo nước Cộng hòa Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 5

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN NETFLIX ASIA PACIFIC

 Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo nước Cộng hòa Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela

Vui mừng tiếp đón Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục là cơ quan của Quốc hội phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hệ thống pháp luật về giáo dục và đào tạo của Việt Nam hiện gồm có Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Giáo dục đại học. Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục Việt Nam cũng chịu sự chi phối của một số luật khác như Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Đầu tư công…

Chia sẻ chi tiết về hệ thống giáo dục của Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, hệ thống giáo dục quốc dân gồm: Giáo dục mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo (3 tháng tuổi đến 6 tuổi); Giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học (từ 6-10 tuổi), giáo dục trung học cơ sở (từ 11-14 tuổi) và giáo dục trung học phổ thông (từ 15-17 tuổi); Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác; Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ. Trong đó, Việt Nam có 237 cơ sở giáo dục đại học, quy mô sinh viên đại học năm 2021 của Việt Nam là hơn 1,9 triệu người.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh tại Việt Nam, giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, cùng với lĩnh vực giáo dục công nghệ. Do đó, giáo dục được đặc biệt ưu tiên, trong đó có giáo dục đại học. Việt Nam cũng có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, ngành đào tạo mang tầm khu vực, quốc tế; có chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng giảng viên. Hiện nay, chính sách đổi mới, nâng cao năng lực quản lý hệ thống và năng lực quản trị cơ sở giáo dục đại học theo hướng bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và linh hoạt của các trường đại học trong thực thi nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng trong khuôn khổ pháp luật quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, Việt Nam quan tâm đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục đại học, chú trọng gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường. Nhà nước cũng có chính sách khuyến khích đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới…

Để tiếp tục củng cố mối quan hệ của hai nước, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh mong muốn trong thời gian tới, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (22/12/1993 – 22/12/2023); tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Theo đó, Việt Nam ủng hộ Nam Phi tăng cường hợp tác với ASEAN và các nước thành viên và mong muốn Nam Phi tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Phi.

Các đại biểu tại buổi tiếp

Trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị hai bên thúc đẩy nghiên cứu khả năng trao đổi học bổng giữa hai bên; đồng thời mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đàm phán Hiệp định hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để làm cơ sở triển khai hợp tác trong lĩnh vực này. Đồng thời, tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như môi trường, du lịch, văn hóa, thể thao…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo nước Cộng hòa Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela

Cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đã dành thời gian tiếp đón, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo nước Cộng hòa Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela cho rằng những chia sẻ thông tin về giáo dục Việt Nam tại buổi tiếp rấy hữu ích. Cho biết, đây là lần đầu tiên Đoàn đến Việt Nam, nhưng trong quá trình hợp tác với các cơ quan của Việt Nam, các thành viên trong Đoàn đã có điều kiện tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam và nhận thấy giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo nước Cộng hòa Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela mong muốn trong tương lai hai nước sẽ có sự hợp tác và gắn kết hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và thanh niên giữa hai nước…

Khẳng định nền giáo dục vô cùng quan trọng trong việc duy trì quan hệ giữa con người với con người, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo nước Cộng hòa Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela đặc biệt mong chờ cơ hội để sinh viên Nam Phi sang học tập tại Việt Nam cũng như sinh viên Việt Nam có cơ hội sang học tập tại Nam Phi; và khẳng định, từ những trao đổi của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, trong tương lai, việc trao đổi sinh viên giữa hai bên sẽ trở thành một chủ đề hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo nước Cộng hòa Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela cũng hy vọng, trong thời gian tới hai nước sẽ có các giải pháp tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để vượt qua thách thức, khó khăn hậu COVID- 19, và chia sẻ các giải pháp về trao quyền tự chủ cho các trường đại học, cũng như phát triển trường đại học tư thục…

Một số hình ảnh tại buổi tiếp:

 Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tiếp đón Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo nước Cộng hòa Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela và Đoàn đại biểu nước bạn

Toàn cảnh buổi tiếp

Để tiếp tục củng cố mối quan hệ của hai nước, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh mong muốn trong thời gian tới, hai bên thúc đẩy nghiên cứu khả năng trao đổi học bổng; đồng thời mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo Nam Phi ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...

Đồng thời, tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như môi trường, du lịch, văn hóa, thể thao…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Sáng tạo nước Cộng hòa Nam Phi Kgwaridi Buti Manamela mong muốn trong tương lai hai nước sẽ có sự hợp tác và gắn kết hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và thanh niên giữa hai nước…

Các đại biểu tại buổi tiếp

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm

Thu Phương - Nghĩa Đức