ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC TỔNG KẾT DỰ ÁN PHỐI HỢP VỚI QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM

15/07/2022

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội thảo tổng kết dự án phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (Unicef) giai đoạn 2017- 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo

Tham dự hội thảo có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; đại diện Unicef tại Việt Nam; đại diện Viện nghiên cứu lập pháp, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… cùng một số chuyên gia, khách mời.

Trong giai đoạn 2017-2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Unicef đã phối hợp thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực đại biểu dân cử trong việc thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam”. Dự án được ký kết hoàn thiện vào cuối năm 2017, bắt đầu triển khai các hoạt động cụ thể từ năm 2018. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục là cơ quan điều phối và quản lý dự án.

Mục tiêu của dự án là nhằm góp phần nâng cao năng lực của các cơ quan dân cử trong việc xây dựng và giám sát pháp luật, chính sách liên quan đến quyền trẻ em trên cơ sở phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (Công ước CRC) và các chuẩn mực quốc tế khác; xây dựng môi trường pháp luật và chính sách tốt, có khả năng bảo vệ cho mọi trẻ em. Dự án tập trung vào các hoạt động tăng cường cam kết của các cơ quan của Quốc hội trong việc thực hiện quyền trẻ em; tăng cường kiến thức của các đại biểu dân cử về các chuẩn mực quốc tế và pháp luật quốc gia về quyền trẻ em; lồng ghép các vấn đề về trẻ em vào các văn bản pháp lý phù hợp; xây dựng và áp dụng một số bộ công cụ giám sát việc thực hiên chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ cho biết, trong giai đoạn 2017-2021, trong điều kiện kiêm nhiệm và ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh hai năm cuối 2020, 2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Ban quản lý dự án đã bám sát các mục tiêu của Dự án, xây dựng và triển khai tổ chức nhiều hoạt động. Trong đó có những hoạt động cấp cao do lãnh đạo Quốc hội lần đầu tiên tham gia và chủ trì Đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực thuộc Ủy ban phụ trách tại địa phương, cơ sở, có sự tham gia của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các bộ, ngành. Các hoạt động đều nằm trong nội dung chương trình công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của dự án; nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra, đội ngũ chuyên gia về quyền trẻ em để hỗ trợ cho dự án, nhất là chuyên gia vừa am hiểu về quyền trẻ em vừa am hiểu về hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội không nhiều, do đó khi tổ chức hoạt động gặp những khó khăn nhất định, nhất là những hoạt động có tính chuyên môn sâu như thực hiện các nghiên cứu để đề xuất chính sách, cơ chế thúc đẩy quyền trẻ em; việc huy động một số Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tham gia thực hiện Dự án còn hạn chế; Ban quản lý dự án 100% kiêm nhiệm, việc sắp xếp, điều phối giữa hoạt động dự án và hoạt động chuyên môn của Ủy ban tại một số thời điểm có những khó khăn nhất định.

Đặc biệt, trong 2 năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện chủ trương giãn cách xã hội phòng, chống dịch, nên hầu hết các hoạt động dự kiến không thực hiện được.

Từ thực tiễn đó, để hoạt động dự án đạt hiệu quả cao, các đại biểu cho rằng, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cần tham gia, chủ trì thực hiện hoạt động thuộc chuyên môn phụ trách, giải quyết đồng bộ quyền lợi cho trẻ em trong các lĩnh vực. Bên cạnh đó, kế hoạch hoạt động của Dự án cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, của Quốc hội và chương trình hành động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; xác định mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn và hằng năm.

Các đại biểu tại hội thảo

Với khối lượng công việc nhiều, các đại biểu cho rằng, việc bố trí cán bộ làm việc chuyên trách tại Ban Quản lý dự án là rất cần thiết để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý, thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, vai trò hỗ trợ kỹ thuật của Unicef và các tổ chức quốc tế là đặc biệt quan trọng, nhất là trong các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu và giới thiệu kinh nghiệm quốc tế.

Trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trong các hoạt động liên quan đến trẻ em, bao gồm những hoạt động ngoài dự án.

Về phương thức phối hợp cho giai đoạn 2022-2026, đề nghị có phương thức khả thi để Ban quản lý dự án có thẩm quyền điều phối, huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan của Quốc hội tham gia thực hiện Dự án. Đồng thời, đề nghị nhà tài trợ bố trí 01 nhân sự chuyên trách (do nhà tài trợ trả lương) cho vị trí điều phối viên dự án.

Bên cạnh đó, các thủ tục về tài chính của dự án cần đổi mới, chủ động và thuận lợi hơn, sao cho bảo đảm quy định nhưng tránh chồng chéo để thu hút sự tham gia của đại biểu.

Đại diện Unicef tại Việt Nam, bà Rana Flowers

Đại diện Unicef tại Việt Nam, bà Rana Flowers bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực mạnh mẽ của Quốc hội trong công tác trẻ em, đối tượng mà Unicef quan tâm, phục vụ.  Trước tác động của COVID-19 và tình hình quốc tế vô cùng biến động hiện nay, bà Rana Flowers cho rằng, Việt Nam không chỉ cần phải duy trì mà còn cần phải mở rộng các khoản đầu tư vào lĩnh vực xã hội, trong đó có trẻ em. Về vấn đề này, Unicef sẵn sàng hỗ trợ Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trong việc đảm bảo dư địa tài chính lớn hơn cho các lĩnh vực trọng yếu về quyền trẻ em, đặc biệt là tăng cường hệ thống an sinh xã hội, tập trung vào trợ giúp xã hội cho gia đình - để đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ, bảo vệ trẻ em và nước sạch và vệ sinh…

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, mục đích của buổi hội thảo hôm nay là nhằm đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan kết quả hợp tác giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục với Unicef trong thời gian qua, trên cơ sở những gì đã đạt được để cùng phát huy trong các dự án phối hợp trong giai đoạn tới; gợi ý, trao đổi, thảo luận về cách thức hợp tác hiệu quả trong thời gian tới vì mục tiêu bảo vệ và phát triển trẻ em, đảm bảo không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Bày tỏ mong muốn trong giai đoạn tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các nội dung dự án gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tin tưởng với sự hỗ trợ của Unicef, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, chức năng của mình, trong đó có công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển trẻ em. 

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội thảo

Trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trong các hoạt động liên quan đến trẻ em, bao gồm những hoạt động ngoài dự án

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ cho biết, trong giai đoạn 2017-2021, trong điều kiện kiêm nhiệm và ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh hai năm cuối 2020, 2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Ban quản lý dự án đã bám sát các mục tiêu của Dự án, xây dựng và triển khai tổ chức nhiều hoạt động

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra, đội ngũ chuyên gia về quyền trẻ em để hỗ trợ cho dự án, nhất là chuyên gia vừa am hiểu về quyền trẻ em vừa am hiểu về hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội không nhiều, do đó khi tổ chức hoạt động gặp những khó khăn nhất định

Tham dự hội thảo có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; đại diện Unicef tại Việt Nam; đại diện Viện nghiên cứu lập pháp, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… cùng một số chuyên gia, khách mời

Về phương thức phối hợp cho giai đoạn 2022-2026, các đại biểu đề nghị có phương thức khả thi để Ban quản lý dự án có thẩm quyền điều phối, huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan của Quốc hội tham gia thực hiện Dự án. Đồng thời, đề nghị nhà tài trợ bố trí 01 nhân sự chuyên trách cho vị trí điều phối viên dự án

Đại diện Unicef tại Việt Nam, bà Rana Flowers bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực mạnh mẽ của Quốc hội trong công tác trẻ em, đồng thời nhấn mạnh, Unicef sẵn sàng hỗ trợ Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trong việc đảm bảo dư địa tài chính lớn hơn cho các lĩnh vực trọng yếu về quyền trẻ em...

Bày tỏ mong muốn trong giai đoạn tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các nội dung dự án gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tin tưởng với sự hỗ trợ của Unicef, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, chức năng của mình, trong đó có công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển trẻ em

Thu Phương

Các bài viết khác