THƯỜNG TRỰC UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG LÀM VIỆC VỚI MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASEAN

10/09/2019

Chiều ngày 09/9, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã làm việc với Mạng lưới các trường đại học ASEAN về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc
Ảnh: Ng. Anh

Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN - ASEAN University Network) được thành lập vào tháng 11.1995 theo sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử. Kể từ khi thành lập, AUN đã xem chất lượng đào tạo là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định sự phát triển của giáo dục đại học khu vực, tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường đại học trong và ngoài AUN. Để thực hiện mục tiêu này, năm 2004 AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng của các trường đại học trong khu vực theo bộ tiêu chuẩn chung AUN - QA (AUN - Quality Assurance). AUN - QA với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Phần lớn các trường đại học của Việt Nam hiện nay cũng lấy chuẩn AUN - QA là cơ sở để khẳng định chất lượng của mình.

Tại buổi làm việc, đại diện AUN đã trao đổi về khuynh hướng và kinh nghiệm kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Đông Nam Á cũng như trên thế giới; những ưu điếm và hướng phát triển bộ tiêu chuẩn AUN - QA; quá trình và tiêu chí tuyển chọn đánh giá viên của AUN; đánh giá về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam… Các chuyên gia của AUN nhấn mạnh, muốn hoạt động kiểm định chất lượng thành công cần có cơ sở pháp lý vững chắc, ngân sách bảo đảm và đội ngũ đánh giá viên chất lượng. AUN cũng khẳng định, đánh giá ở cấp độ cơ sở đào tạo mới mang tính căn cơ, chiến lược của nền giáo dục quốc gia… 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình đánh giá cao vai trò của AUN cũng như bộ tiêu chuẩn AUN - QA uy tín, chất lượng. Chủ nhiệm Phan Thanh Bình mong muốn thời gian tới AUN tiếp tục phối hợp tiến hành kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng quốc gia cũng như đào tạo đội ngũ kiểm định viên.

(Ng.Anh - Báo Đại biểu nhân dân)