CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG PHAN THANH BÌNH TIẾP ĐẠI SỨ ITALIA TẠI VIỆT NAM

18/01/2019

Chiều ngày 18/01, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã có buổi tiếp xã giao Đại sứ Italia tại Việt Nam, ngài Antonio Alessandro.

Toàn cảnh buổi tiếp

Hoan nghênh Đại sứ Italia tại Việt Nam, ngài Antonio Alessandro đến thăm nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho rằng, buổi tiếp hôm nay là cơ hội tốt để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Italia.

Đánh giá cao những tầm quan trọng của ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Italia, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, hiểu biết và tình cảm đối với Việt Nam, ngài Antonio Alessandro sẽ là cầu nối quan trọng thúc đây quan hê hai nước.

Cho rằng Việt Nam và Italia có nhiều nét tương đồng về văn hóa, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình hị vọng trong thời gian tới Đại sứ Italia sẽ có những hoạt động thúc đẩy những mối quan tâm chung từ văn hóa, giáo dục, du lịch đến kinh tế giữa hai nước. Trên cơ sở đó, thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực này.

Nhằm giúp nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình mong muốn Việt Nam và Italia mở rộng việc trao đổi du học sinh giữa hai nước, tạo nền móng vững chắc cho mối quan hệ hai nước.

Bày tỏ cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình đã dành thời gian tiếp đón, Đại sứ Italia tại Việt Nam, ngài Antonio Alessandro cho biết, bản thân mình luôn có những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với đất nước và nhân dân Việt Nam. Đại sứ Antonio Alessandro đánh giá cao thành tựu trong phát triển của Quốc hội và nhân dân Việt Nam trên mọi lĩnh vực, không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Antonio Alessandro đề nghị trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Nghị viện cũng như ngoại giao nhân dân, qua đó tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thu Phương