ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 6

22/10/2023

Chiều ngày 22/10, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, BỘ NỘI VỤ 

Tham dự phiên họp có: các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; đại diện Ủy ban Xã hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc; đại diện các bộ ngành có liên quan…

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban là Phiên họp thường kỳ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị tiến hành sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2026...

Một số hình ảnh tại Phiên họp:

Toàn cảnh Phiên họp

 Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp

Các đại biểu tại Phiên họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng báo cáo tại Phiên họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đinh Công Sỹ  báo cáo tại Phiên họp

Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Phiên họp...

Thu Phương - Nghĩa Đức

Các bài viết khác