PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 3 UỶ BAN VĂN HOÁ GIÁO DỤC

22/05/2022

Sáng nay 22/5, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể lần thứ Ba của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên toàn thể. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch

 

 

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc Phiên họp  

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 3, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách gồm: dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Báo cáo chuyên đề về “việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Lịch sử cấp trung học phổ thông”; Báo cáo kết quả giám sát “việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet”.

Ngoài ra, Ủy ban cũng đã gửi các Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang bộ liên quan đến trẻ em; Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục từ Kỳ họp thứ Hai đến Kỳ họp thứ Ba và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm 2022… đến các thành viên Ủy ban để nghiên cứu. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cũng đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung cao độ trí tuệ, tận dụng thời gian, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào các nội dung thảo luận tại phiên họp này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó có công tác chủ trì thẩm tra Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được chuẩn bị kỹ lưỡng để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bảo đảm đúng quy trình, tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Đề cập tới các nội dung được đưa ra tại phiên họp lần này, có nhiều vấn đề được nhân dân và cử tri rất quan tâm, nhất là liên quan tới việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Lịch sử cấp trung học phổ thông; do đó Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục cần nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến đội ngũ chuyên gia lịch sử một cách thấu đáo, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và có đề xuất trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục, đào tạo.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phải tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI; yêu cầu đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII; đồng thời cần nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có thể áp dụng trong điều kiện của Việt Nam.

Toàn cảnh Phiên họp 

Về Lĩnh vực văn hóa, Ủy ban cần bám sát Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam; đặc biệt là nội dung trong bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 24.11.2021 tại Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Uỷ ban trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Uỷ ban Văn hoá tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát; lựa chọn những vấn đề giám sát, giải trình có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những vấn đề “nóng”, “nổi cộm” mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Chủ động trong giám sát việc triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đây là chuyên đề dự kiến giám sát năm 2023 trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Ba.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, huy động sức mạnh tập thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đối với các hoạt động của Quốc hội./.

Dương Dung

Các bài viết khác