HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

29/04/2020 10:51

Chiều ngày 28/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12 để cho ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết cho biết, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (dự thảo Luật). Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Luật.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chỉnh lý lại cơ bản dự thảo Luật theo hướng: thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa nội dung và tinh thần của Hiến pháp 2013 về thanh niên; không quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của thanh niên theo từng lĩnh vực để tránh trùng lặp trong hệ thống pháp luật, chỉ dành 01 điều quy định chung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Đồng thời, để nhấn mạnh trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, dự thảo Luật bổ sung 01 chương quy định trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, gia đình và xã hội, đặc biệt là trách nhiệm đối với bản thân thanh niên.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban đều cơ bản đồng tình với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho rằng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) sau khi được Quốc hội cho ý kiến đã có nhiều chính sách được quy định rõ hơn, tiến bộ và thiết thực.                                  

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Chiều 28/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12 để cho ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp.

Phiên họp có sự tham dự của đông đủ các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu Niên và Nhi đồng; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội; các thành viên đại diện Bộ Nội vụ; Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu Niên và Nhi đồng của Quốc hội. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với một số thành viên của Uỷ ban.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu Niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, Phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban là cơ hội để các thành viên của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu Niên và Nhi đồng cùng thảo luận và cho ý kiến về các Báo cáo công tác cũng như các Báo cáo chuẩn bị trình ra Quốc hội tại kỳ họp tới. Đặc biệt là nội dung về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Trên tinh thần đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu Niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình mong muốn các đại biểu, với cương vị là thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu Niên và Nhi đồng nghiêm túc đánh giá và cho ý kiến về các nội dung chương trình phiên họp đề ra.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết ​trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Các đại biểu tham gia phiên họp trực tuyến.

​Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban đều cơ bản đồng tình với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho rằng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) sau khi được Quốc hội cho ý kiến đã có nhiều chính sách được quy định rõ hơn, tiến bộ và thiết thực.

Theo Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu Niên và Nhi đồng Cao Đình Thưởng - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, dự thảo Luật lần này đã cơ bản đáp ứng yêu cầu là một luật khung về thanh niên; có thể tạo ra sức bật mới cho thanh niên; đồng thời có thể dẫn chiếu cho các Luật khác về các nội dung liên quan đến thanh niên; không chung chung và mang tính khẩu hiệu giống như Luật Thanh niên 2015.                        

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu Niên và Nhi đồng Mùa A Vảng- Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên, đề nghị dự thảo Luật bổ sung thêm trách nhiệm của thanh niên đối với môi trường. Bởi Việt Nam đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khi hậu và việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam. Môi trường đang là vấn đề nóng của toàn nhân loại, ô nhiễm môi trường đang có những ảnh hưởng tới kinh tế – xã hội toàn cầu.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Trương Minh Hoàng phát biểu tại phiên họp. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phản ánh về tình trạng thanh niên ở miền núi vỡ kế hoạch gia đình. Do vậy, nhiều ý kiến cũng đề xuất bổ sung thêm trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại phiên họp. 

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu Niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình đánh giá cao tinh thần làm việc tập trung của các đại biểu tại phiên thảo luận; khẳng định Ủy ban và Ban soạn thảo sẽ ghi nhận, tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một lần nữa để Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) có chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tới.

Nghĩa Đức