ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ BỘ, NGÀNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NSNN NĂM 2019

18/10/2019 14:51

Sáng ngày 18/10, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm việc với một số Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện kế hoạch Ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán Ngân sách nhà nước 2020 trong lĩnh vực mà Ủy ban phụ trách. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài Chính.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư trong năm 2019 ở các lĩnh vực văn hóa- thể thao, thông tin- truyền thông, giáo dục- đào tạo được các Bộ, ngành và địa phương xác định trong khuôn khổ phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tuy nhiên, trong thực tế, tổng vốn đầu tư phát triển năm 2019 của cả nước không đạt mức trung bình, vì thế số vốn cân đối cho các lĩnh vực này chỉ đáp ứng 50% - 60% nhu cầu vốn đầu tư của các Bộ, ngành và địa phương.

So với nền kinh tế nói chung, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tỷ lệ giải ngân trong các lĩnh vực văn hóa- thể thao, thông tin - truyền thông, giáo dục- đào tạo được báo cáo trên mức trung bình cả nước. Tỷ lệ giải ngân tại các địa phương thường cao hơn các dự án đầu tư tại các cơ quan trung ương.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, công tác quản lý phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 đối với các lĩnh vực Ủy ban phụ trách được thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; việc điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ theo đúng dự toán được giao. Nhu cầu, nguồn lực dành cho các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch rất lớn để xúc tiến, triển khai được các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước khó khăn, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị trong ngành cần phải đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư phát triển.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Đến thời điểm đầu tháng 10 năm 2019, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đang hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020, đã gửi nhu cầu vốn đầu tư năm 2020 về Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài Chính. Kế hoạch đầu tư công năm 2020 được thực hiện trên cơ sở chi tiết và cụ thể kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; danh mục dự án đầu tư và mức vốn đã được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết. Vì vậy, các dự án đầu tư thực hiện trong năm 2020 đã được dự toán trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, không có phát sinh mới bởi sự tác động của các chính sách dự kiến sẽ ban hành.  

Nhìn chung, nhu cầu đầu tư các lĩnh vực văn hóa- thể thao, thông tin- truyền thông, giáo dục- đào tạo  trong năm 2020 đều cao hơn khá nhiều so với năm 2019. Nhu cầu đầu tư tại các Bộ, ngành Trung ương trong năm 2020 gấp 1,6 đến 2 lần so với kế hoạch 2019. Nhu cầu vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương tăng cao hơn khoảng 1,8 đến 2,2 lần so với kế hoạch năm 2019. Nhu cầu đầu tư vốn nước ngoài phù hợp với tiến độ thực hiện và hiệp định của các dự án đã được bên nước ngoài và phía Việt Nam thống nhất.

Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng, do khả năng cân đối nguồn vốn Trung ương hạn chết, đề nghị các Bộ, ngàng, địa phương rà soát danh mục kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tại văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2029.  Bên cạnh đó, tăng cường huy động các nguồn vốn hợp pháp ngoài nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực văn hóa- thể thao, thông tin- truyền thông, giáo dục- đào tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTNNĐ Phan Thanh Bình phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Hoàng Thị Hoa đánh giá cao chất lượng Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện kế hoạch Ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán Ngân sách nhà nước 2020 trong lĩnh vực văn hóa- thể thao, thông tin- truyền thông, giáo dục- đào tạo với các so sánh sáng rõ hơn. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thị Hoa nhấn mạnh, lĩnh vực mà Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phụ trách chiếm 1/4 tổng đầu tư ngân sách nhà nước hàng năm bởi giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu; văn hóa là nền tảng văn minh, tiến bộ của một quốc gia; thanh niên, trẻ em là tương lai của đất nước, do vậy mức vốn đầu tư tăng cao ở các lĩnh vực này là hợp lý.

Để hoàn thiện Báo cáo hơn nữa, các đại biểu cũng đề nghị các Bộ đi sâu hơn nữa vào các tồn tại, hạn chế và bổ sung thêm các số liệu cụ thể hơn cho năm 2020.

Đánh giá cao tinh thần của buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho rằng, các thông tin, ý kiến tại buổi làm việc hôm nay sẽ là cơ sở hữu ích giúp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu về vấn đề phân bổ ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa- thể thao, thông tin- truyền thông, giáo dục- đào tạo để có tham mưu phù hợp trong thời gian tới./.

Thu Phương