ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 6

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 6

22/10/2023 14:20

Chiều ngày 22/10, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 5

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 5

27/05/2023 19:12

Chiều tối ngày 27/05, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục họp Phiên toàn thể lần thứ 5. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: TIẾP TỤC PHÁT HUY TRÍ TUỆ TẬP THỂ, CHUYÊN GIA TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: TIẾP TỤC PHÁT HUY TRÍ TUỆ TẬP THỂ, CHUYÊN GIA TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

02/08/2022 11:50

Sáng ngày 02/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 3 UỶ BAN VĂN HOÁ GIÁO DỤC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THỨ 3 UỶ BAN VĂN HOÁ GIÁO DỤC

22/05/2022 12:02

Sáng nay 22/5, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể lần thứ Ba của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên toàn thể. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI, PHÁT HUY TINH THẦN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2021

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI, PHÁT HUY TINH THẦN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2021

24/09/2021 18:27

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào sáng 24/09, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và dự kiến công tác năm 2022 của Ủy ban. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC

25/07/2021 19:45

Chiều ngày 25/7, tại Nhà Quốc hôi, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Đắc Vinh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 14 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG: QUAN TÂM TỚI ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở CƠ SỞ

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 14 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG: QUAN TÂM TỚI ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở CƠ SỞ

26/09/2020 09:18

Sáng ngày 25/9, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 14, cho ý kiến vào báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đều đánh giá Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ra đời đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Các bộ, địa phương, các tổ chức tôn giáo cũng đã nhận thức tốt hơn về lĩnh vực này...

CẦN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 88 VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA

CẦN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 88 VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA

26/09/2020 08:04

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 - 2020, hai vấn đề lớn được nhiều thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đề cập là cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình, cần có một đề án lớn tổng thể để triển khai Nghị quyết 88 một cách chuẩn hơn.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 14 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG: GIẢI TRÌNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 14 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG: GIẢI TRÌNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ

25/09/2020 12:52

Sau 3 năm thi hành Luật Báo chí năm 2016 cho thấy, các quy định trong Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cơ bản đã tạo hành lang pháp lý cần thiết để xây dựng nền báo chí lành mạnh, tích cực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính hiệu lực trong quản lý, điều hành các hoạt động báo chí. Tuy nhiên, nhiều vấn đề mới đang đặt ra đối với quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

29/04/2020 10:51

Chiều ngày 28/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12 để cho ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: