PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

27/08/2021 09:10

Thực hiện chương trình công tác, sáng 27/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTX

Tham dự Phiên họp còn có: Đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Đại diện các bộ, ngành hữu quan, cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực điện ảnh.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Nội dung này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào Phiên họp tháng 9 tới đấy và trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ngay sau Phiên họp, Ủy ban sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia; tổ chức các cuộc làm việc giữa các đơn vị có liên quan để hoàn thiện dự án Luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến kết luận tại cuộc làm việc ngày 13/8/2021 của lãnh đạo Quốc hội với với các cơ quan chủ trì thẩm tra để cho ý kiến về công tác chuẩn bị 7 dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, trong đó có dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), tinh thần chung là phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng Luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phải chuẩn bị từ sớm, chuẩn bị từ xa và đặt ra yêu cầu nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chất lượng các dự án, dự thảo, nội dung trước khi trình Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của cơ quan soạn thảo, của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; Văn phòng Quốc hội; Viện Nghiên cứu lập pháp; Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, người có kinh nghiệm, các cộng tác viên…

Tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu quan tâm, tiếp tục thảo luận và lưu ý về một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, cần nhìn nhận điện ảnh ở 2 góc độ: là một loại hình nghệ thuật, phải bảo đảm các yêu cầu về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là một phần của ngành công nghiệp văn hóa, đòi hỏi phải có cơ chế thúc đẩy, vận hành điện ảnh như một ngành kinh tế, tuân theo các quy luật thị trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Luật khi ban hành phải phục vụ tốt yêu cầu về sự tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền sáng tạo, hưởng thụ giá trị văn hóa, nghệ thuật của người dân và cộng đồng.

Thứ hai, xây dựng nền điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế cũng như khuyến khích phát triển thị trường điện ảnh trong nước. Xem xét các quy định về điện ảnh trong bối cảnh khoa học, công nghệ đang phát triển mạnh mẽ và tác động trực tiếp, làm thay đổi thị hiếu người xem. Cần đặc biệt quan tâm đến các chính sách phát triển điện ảnh, xây dựng hệ sinh thái sản xuất phim, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài cho phát triển điện ảnh; các quy định về sở hữu trí tuệ và quảng cáo trong tác phẩm điện ảnh.

Thứ ba, khắc phục tình trạng “luật khung”, “luật ống”, những vẫn đề đã rõ, có tính ổn định cao cần quy định rõ, chi tiết tại Luật để thực hiện. Cụ thể hóa tối đa các quy định, đưa vào Luật những nội dung ở các văn bản dưới luật đã được kiểm chứng, có tính ổn định cao. Chỉ giao Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề có tính linh hoạt, nhiều biến động trong thực tiễn.

Thứ tư, rà soát các quy định thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, nhất là liên quan đến thẩm định, cấp phép phân loại phim, xuất khẩu phim, nhập khẩu phim, phát hành phim; cấp phép đối với liên hoan, giải thưởng, cuộc thi phim… trên tinh thần phải đổi mới, thông thoáng hơn, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, khuyến khích toàn xã hội tham gia phát triển điện ảnh.

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cơ quan tổ chức về điện ảnh, tham khảo kinh nghiệm của các nước có nền điện ảnh phát triển… để tiếp thu hoàn thiện Dự thảo Luật.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các đại biểu tham dự đưa ra những ý kiến thảo luận thẳng thắn, sâu sắc; đề nghị Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp tục nghiên cứu sâu, tiếp thu các góp ý; thực hiện việc thẩm tra dự án Luật đúng quy trình, quy định với chất lượng cao nhất. Đồng thời, tiếp tục tổ chức xin ý kiến góp ý trên tinh thần “xin ý kiến càng rộng, càng sâu càng tốt”, nhất là ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đối tượng chịu tác động trực tiếp của Luật để có đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn trong việc chuẩn bị báo cáo thẩm tra, báo cáo thiếp thu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua đạt chất lượng, tiến độ đề ra.

Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006. Sau 14 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật đã bộc lộ những bất cập, hạn chế cần sửa đổi. Mục đích sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 nhằm xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc phù hợp với nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tông thê phát triển của văn hóa - xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tính khả thi cao và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật./.

Hồ Hương