HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN LUẬT

13/08/2021 14:47

Sáng ngày 13/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Uỷ ban Xã hội, Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh và Thường trực Uỷ ban Tư pháp về tiến độ, chất lượng các dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV.

 

Trong buổi làm việc sáng ngày 13/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì làm việc với Thường trực Uỷ ban Xã hội, Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh và Thường trực Uỷ ban Tư pháp  để cho ý kiến về tiến độ cũng như chất lượng của Dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi); Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Dự án Luật Cảnh sát Cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Tố tụng Hình sự.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Toàn cảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Uỷ ban Xã hội về Dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi)

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh báo cáo một số nội dung liên quan tới Dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu đóng góp ý kiến vào báo cáo của Thường trực Uỷ ban Xã hội tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thường trực Uỷ ban Xã hội chủ động phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Uỷ ban Pháp luật, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan để tiếp thu ý kiến hoàn thiện báo cáo thẩm tra

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Thi đua khen thưởng đúng và trúng sẽ tạo ra được chuyển biến lớn, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, từ đó khắc phục được những tồn tại, hạn chế 

Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng làm việc với Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh báo cáo một số nội dung liên quan tới Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu đóng góp ý kiến vào báo cáo của Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chủ động của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục trong công tác thẩm tra Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đồng thời tin tưởng, với cách làm hiện nay, Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) sẽ đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục tiếp thu ý kiến tại phiên họp, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, cơ quan chủ trì soạn thảo để tổ chức nghiên cứu lấy ý kiến rộng rãi hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến

Toàn cảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh về Dự án Luật Cảnh sát Cơ động

Thay mặt Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh báo cáo một số nội dung liên quan tới Dự án Luật Cảnh sát Cơ động

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đóng góp ý kiến về báo cáo của Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong quá trình thẩm tra Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh cần tập trung làm rõ sự cần thiết của việc nâng Pháp lệnh lên thành Luật; chú trọng làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn và sự phù hợp với các luật liên quan. Đồng thời đề nghị Thường trực Uỷ ban phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp, cơ quan soạn thảo để tổ chức toạ đàm, hội thảo lấy ý kiến rộng rãi nhằm đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ của dự án Luật

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội

Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Uỷ ban Tư pháp về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng Hình sự

Thay mặt Thường trực Uỷ ban, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Thị Thuỷ đã báo cáo một số nội dung liên quan tới Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Tố tụng Hình sự

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu đóng góp một số ý kiến về báo cáo của Thường trực Uỷ ban Tư pháp

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng Hình sự, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thường trực Uỷ ban Tư pháp tiếp thu ý kiến tại phiên họp. Đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan, cơ quan chủ trì soạn thảo để tổ chức nghiên cứu lấy ý kiến rộng rãi hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến

Minh Thành