HỘI NGHỊ THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT ĐIỆN ẢNH VÀ GÓP Ý XÂY DỰNG LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

13/04/2021

Sáng 13/4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (VH,GD,TN,TN&NĐ) đã tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện Luật Điện ảnh và góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi).

TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ HÌNH THÀNH NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH

01/12/2020

Phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), ngày 30/11, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm việc với các bộ, hiệp hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về điện ảnh, tiến độ soạn thảo và những nội dung chủ yếu của dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ THAM VẤN Ý KIẾN XÂY DỰNG LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

27/02/2020

Ngày 27/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)”. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình chủ trì hội nghị.

HỘI NGHỊ THAM VẤN Ý KIẾN XÂY DỰNG LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

27/02/2020

Ngày 27/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)”. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình chủ trì hội nghị.

TỌA ĐÀM VỀ LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

04/02/2020

Chiều ngày 04/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức tọa đàm về Luật Thanh niên (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì tọa đàm.

ĐẢNG, NHÀ NƯỚC LUÔN QUAN TÂM ĐẾN CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

27/08/2019

Tại Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng vừa tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình khằng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển thanh niên.

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CHO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

20/08/2019

Ngày 19/8, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)”. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì hội nghị.

CẦN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI THANH NIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

20/08/2019

Tại Hội nghị "Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc vừa tổ chức, đa số các ý kiến góp ý đều khẳng định rằng, việc sửa đổi Luật Thanh niên là cần thiết để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên phù hợp với tình hình mới.

TIẾP THU, GHI NHẬN NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

20/08/2019

Chiều ngày 19/8, Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức tiếp tục lắng nghe những ý kiến thảo luận, góp ý từ phía các đại biểu, chuyên gia.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CHO LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI).

19/08/2019

Ngày 19/8, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi)”. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Các tin đã đưa: