TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ, THUẬN LỢI BẢO VỆ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ, THUẬN LỢI BẢO VỆ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

09/08/2023 07:54

Ngày 08/8, tại Hải Dương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức hội nghị chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa và giáo dục mầm non. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị.

THAM VẤN CHUYÊN GIA CÁC NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THỂ THAO, DU LỊCH

THAM VẤN CHUYÊN GIA CÁC NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THỂ THAO, DU LỊCH

20/02/2023 16:58

Ngày 20/02, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm tham vấn chuyên gia về các nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến đất văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi Tọa đàm.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHÁP

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHÁP

14/02/2023 18:57

Chiều ngày 14/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chuẩn bị triển khai, thực hiện các nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo định hướng Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh và các kiến nghị tại Hội thảo Văn hóa 2022. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.

PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC TẠ VĂN HẠ: LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) -  CẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐỂ ĐẬT HIỆU QUẢ CAO

PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC TẠ VĂN HẠ: LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) - CẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐỂ ĐẬT HIỆU QUẢ CAO

31/01/2023 11:35

Theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ 03/01/2023 đến hết ngày 15/3/2023. Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo Luật và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến. Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ, cần đổi mới phương thức lấy ý kiến về dự thảo Luật này để có hiệu quả cao hơn.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC HỌP MỞ RỘNG VỀ TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC HỌP MỞ RỘNG VỀ TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

01/03/2022 16:35

Chiều ngày 01/3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc họp Thường trực Ủy ban mở rộng về dự kiến tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ THẢO LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ THẢO LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

18/02/2022 12:16

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, sáng ngày 18/02, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị.

PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC: LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) SẼ THÚC ĐẨY ĐIỆN ẢNH PHÁT TRIỂN

PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC: LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) SẼ THÚC ĐẨY ĐIỆN ẢNH PHÁT TRIỂN

19/10/2021 15:45

Chia sẻ về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng cho rằng, trong quá trình góp ý xây dựng dự thảo Luật, nhiều ý kiến mong muốn các chính sách của Nhà nước cần cụ thể và khả thi hơn, tránh chung chung Luật khung, luật ống...

HÌNH ẢNH HỘI THẢO

HÌNH ẢNH HỘI THẢO "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LUẬT VỀ TIẾNG VIỆT"

15/10/2021 14:50

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Đề tài cấp Bộ “Đề xuất chính sách xây dựng Luật về tiếng Việt - Lý luận và thực tiễn, mã số: ĐTCB.2020-03”, sáng 15/10, Ban Chủ nhiệm đề tài và Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp tổ chức Hội thảo “Thực trạng sử dụng tiếng Việt và những đề xuất chính sách đối với Luật về tiếng Việt”.

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LUẬT VỀ TIẾNG VIỆT

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LUẬT VỀ TIẾNG VIỆT

15/10/2021 11:35

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Đề tài cấp Bộ “Đề xuất chính sách xây dựng Luật về tiếng Việt - Lý luận và thực tiễn, mã số: ĐTCB.2020-03”, sáng 15/10, Ban Chủ nhiệm đề tài và Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp tổ chức Hội thảo “Thực trạng sử dụng tiếng Việt và những đề xuất chính sách đối với Luật về tiếng Việt”.

SỬA ĐỔI LUẬT ĐIỆN ẢNH: CẦN CÓ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

SỬA ĐỔI LUẬT ĐIỆN ẢNH: CẦN CÓ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

07/09/2021 12:46

Cần thiết phải tiếp tục quy định Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh và quy định chi tiết về nguồn thu thường xuyên, ổn định của Quỹ, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả,… là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đề xuất tại Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)”.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: