THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA (SỬA ĐỔI)

THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA (SỬA ĐỔI)

08/04/2024 11:03

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, sáng ngày 08/4, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

ĐỀ XUẤT CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG VỀ BẢO TÀNG TƯ NHÂN, BẢO TÀNG SỐ ĐỂ THUẬN TIỆN CHO VIỆC QUẢN LÝ

ĐỀ XUẤT CÓ QUY ĐỊNH RÕ RÀNG VỀ BẢO TÀNG TƯ NHÂN, BẢO TÀNG SỐ ĐỂ THUẬN TIỆN CHO VIỆC QUẢN LÝ

14/03/2024 11:42

Đóng góp vào dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), nhiều đại biểu, chuyên gia cho rằng, cần có quy định rõ ràng về bảo tàng số, bảo tàng ảo trên không gian mạng cũng như đưa ra tiêu chí, điều kiện cụ thể để thành lập bảo tàng tư nhân...

CẦN THIẾT HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DI SẢN VĂN HÓA

CẦN THIẾT HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DI SẢN VĂN HÓA

13/03/2024 13:18

Sáng ngày 13/3, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Tọa đàm về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phan Viết Lượng chủ trì Tọa đàm.

TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA (SỬA ĐỔI)

TỌA ĐÀM VỀ DỰ ÁN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA (SỬA ĐỔI)

13/03/2024 08:28

Sáng ngày 13/03, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Tọa đàm về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phan Viết Lượng chủ trì Tọa đàm.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

22/12/2023 17:22

Chiều ngày 22/12, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm Phát triển Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục, đào tạo. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì tọa đàm.

TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ, THUẬN LỢI BẢO VỆ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ, THUẬN LỢI BẢO VỆ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA

09/08/2023 07:54

Ngày 08/8, tại Hải Dương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức hội nghị chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa và giáo dục mầm non. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị.

THAM VẤN CHUYÊN GIA CÁC NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THỂ THAO, DU LỊCH

THAM VẤN CHUYÊN GIA CÁC NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THỂ THAO, DU LỊCH

20/02/2023 16:58

Ngày 20/02, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm tham vấn chuyên gia về các nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến đất văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi Tọa đàm.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHÁP

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHÁP

14/02/2023 18:57

Chiều ngày 14/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chuẩn bị triển khai, thực hiện các nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo định hướng Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh và các kiến nghị tại Hội thảo Văn hóa 2022. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.

PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC TẠ VĂN HẠ: LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) -  CẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐỂ ĐẬT HIỆU QUẢ CAO

PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC TẠ VĂN HẠ: LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) - CẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐỂ ĐẬT HIỆU QUẢ CAO

31/01/2023 11:35

Theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ 03/01/2023 đến hết ngày 15/3/2023. Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo Luật và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến. Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ, cần đổi mới phương thức lấy ý kiến về dự thảo Luật này để có hiệu quả cao hơn.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC HỌP MỞ RỘNG VỀ TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC HỌP MỞ RỘNG VỀ TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

01/03/2022 16:35

Chiều ngày 01/3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc họp Thường trực Ủy ban mở rộng về dự kiến tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: