THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC HỌP MỞ RỘNG VỀ TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

01/03/2022 16:35

Chiều ngày 01/3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc họp Thường trực Ủy ban mở rộng về dự kiến tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ THẢO LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

18/02/2022 12:16

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, sáng ngày 18/02, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị.

PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC: LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) SẼ THÚC ĐẨY ĐIỆN ẢNH PHÁT TRIỂN

19/10/2021 15:45

Chia sẻ về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phan Viết Lượng cho rằng, trong quá trình góp ý xây dựng dự thảo Luật, nhiều ý kiến mong muốn các chính sách của Nhà nước cần cụ thể và khả thi hơn, tránh chung chung Luật khung, luật ống...

HÌNH ẢNH HỘI THẢO "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LUẬT VỀ TIẾNG VIỆT"

15/10/2021 14:50

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Đề tài cấp Bộ “Đề xuất chính sách xây dựng Luật về tiếng Việt - Lý luận và thực tiễn, mã số: ĐTCB.2020-03”, sáng 15/10, Ban Chủ nhiệm đề tài và Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp tổ chức Hội thảo “Thực trạng sử dụng tiếng Việt và những đề xuất chính sách đối với Luật về tiếng Việt”.

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LUẬT VỀ TIẾNG VIỆT

15/10/2021 11:35

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Đề tài cấp Bộ “Đề xuất chính sách xây dựng Luật về tiếng Việt - Lý luận và thực tiễn, mã số: ĐTCB.2020-03”, sáng 15/10, Ban Chủ nhiệm đề tài và Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp tổ chức Hội thảo “Thực trạng sử dụng tiếng Việt và những đề xuất chính sách đối với Luật về tiếng Việt”.

SỬA ĐỔI LUẬT ĐIỆN ẢNH: CẦN CÓ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

07/09/2021 12:46

Cần thiết phải tiếp tục quy định Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh và quy định chi tiết về nguồn thu thường xuyên, ổn định của Quỹ, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả,… là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đề xuất tại Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)”.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

07/09/2021 12:02

Sáng 07/9, tại Nhà Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội thảo trực tuyến “Góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)”. PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và TS.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đồng chủ trì hội thảo.

PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC MỞ RỘNG THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

27/08/2021 12:40

Sáng ngày 27/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

27/08/2021 09:10

Thực hiện chương trình công tác, sáng 27/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN LUẬT: THAY ĐỔI TƯ DUY, CHUẨN BỊ TỪ SỚM

13/08/2021 15:37

Ngày 13/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Thường trực Ủy ban Tư pháp về tiến độ, chất lượng các dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Các tin đã đưa: