TIẾP TỤC KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

13/09/2023

Theo Kế hoạch Chương trình làm việc, Đoàn Khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa thể thao tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 14 đến 15/9.

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TẠI BẢO TÀNG HÀ NỘI 

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA THỂ THAO TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH 

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI UBND TP. DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa thể thao tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 14 đến 15/9

Cụ thể, theo Kế hoạch trong 02 ngày làm viêc, Đoàn Khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ đến làm việc và khảo sát trực tiếp việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa thể thao tại Bảo Tàng dân tộc học Việt Nam; Nhà hát Cải lương Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội; Rạp xiếc Trung ương… để tiếp tục nắm tình hình.

Trước đó, các Đoàn Khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa thể thao tại nhiều đơn vị, địa phương trong nước để nắm tình hình và chuẩn bị các nội dung, các điều kiện đảm bảo để tổ chức Phiên giải trình về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2023” vào đầu tháng 12/2023 tới đây.

Nội dung này được nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia và dư luận xã hội lâu nay đặc biệt quan tâm khi thời gian qua các thiết chế văn hóa, thể thao chưa được quản lý và sử dụng hiệu quả

Nội dung này được nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia và dư luận xã hội lâu nay đặc biệt quan tâm khi thời gian qua các thiết chế văn hóa, thể thao chưa được quản lý và sử dụng hiệu quả. Bởi hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao không chỉ là nơi nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, mà còn là cầu nối quan trọng để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Theo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, mục đích của Phiên giải trình là nhằm thông qua hoạt động giải trình của các cơ quan để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013 - 2021 (tập trung các thiết chế văn hóa, thể thao ở trung ương và địa phương phục vụ cộng đồng do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý); trách nhiệm của các cơ quan liên quan; từ đó, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao.

Nội dung giải trình dự kiến sẽ tập trung vào giải trình về tình hình, kết quả đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013 - 2021, trong đó tập trung đánh giá kết quả chủ yếu đạt được và những bất cập, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với bất cập, hạn chế trên các mặt.

Cụ thể là việc ban hành chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao; tình hình, kết quả công tác quy hoạch, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng (ngân sách trung ương, địa phương và vốn huy động khác), sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, cách thức quản lý, hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao; việc phối hợp giữa các bộ, cơ quan, địa phương trong việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao.

Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện chính sách, pháp luật và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trong giai đoạn tới.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết, chủ thể giải trình sẽ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, tham dự Phiên giải trình, cung cấp, làm rõ thêm thông tin liên quan dự kiến có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thừa – Thiên- Huế, Bình Dương, Trà Vinh…/.

Thu Phương - Nghĩa Đức

Các bài viết khác