KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TẠI SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

25/08/2023

Sáng ngày 25/08, tiếp tục hoạt động khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao tại thành phố Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phan Viết Lượng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn khảo sát, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội Trần Thị Vân Anh  cho biết, trên địa bàn Thành phố hiện có 5.249 thiết chế, công trình văn hóa, thể thao. Trong đó: 4.656 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt thôn, tổ dân phố; 84 thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện; 125 trung tâm văn hóa,thể thao cấp xã; 27 thiết chế văn hóa, thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Ngoài ra còn có 06 thiết chế văn hóa do Ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp quản lý; 04 thiết chế, công trình văn hóa thể thao thuộc Thành đoàn quản lý; 59 thiết chế, điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao do Liên đoàn lao động Thành phố quản lý; 290 thiết chế, điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao thuộc Công an Thành phố và Bộ tư lệnh Thủ đô.

Các thiết chế văn hóa, thể thao khác thuộc quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội gồm 26 thiết chế, công trình văn hoá, thể thao. Trong đó 18 thiết chế văn hoá, 08 thiết chế thể thao.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, thời gian qua, việc quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho thiết chế văn hóa thể thao ngày một khang trang, công tác triển khai và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từ Thành phố đến cơ sở ngày một đi vào nề nếp có hiệu quả đích thực; công tác chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức bộ máy và kinh phí hoạt động được coi trọng, việc tập huấn đào tạo cán bộ ngày càng nâng cao, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên liên tục, công tác xã hội hóa thu hút nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhờ vậy đã huy động được các nguồn lực trong xã hội nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội Trần Thị Vân Anh 

Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cũng được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động cho hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng và phát triển hoạt động; đời sống văn hóa ổn định và từng bước phát triển, các dịch vụ văn hóa, thể thao phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân…

Tuy nhiên, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp trên địa bàn Thành phố hiện nay cơ sở vật chất nhiều nơi đã bị xuống cấp, trang thiết bị phục vụ hoạt động chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao. Đối với một số thiết chế văn hóa cấp Thành phố, nhất là các Nhà hát tình trạng xuống cấp nhanh, trang thiết bị thiếu, không đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động; các thiết chế văn hóa thể thao phục vụ công nhân tại các Khu công nghiệp còn hạn chế. Vẫn còn địa phương chưa bố trí được quỹ đất xây dựng Nhà văn hóa, Khu thể thao hoặc đã có quy hoạch đất nhưng triển khai chậm hoặc thực hiện không đảm bảo theo quy định. Công tác quy hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở một số địa phương thiếu tính liên kết.

Hệ thống hạ tầng, trang thiết bị công nghệ điện ảnh của khu vực công lập còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Hạ tầng thực hiện thư viện điện tử còn hạn chế. Nhiều công trình thể thao đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư cải tạo, sửa chữa như khu nhà ở vận động viên, nhà ăn, nhà y tế, công trình khu nhà tập luyện Bắn súng... Một số cơ sở văn hóa đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa nhưng nguồn kinh phí còn thấp, chủ yếu là nguồn vốn sự nghiệp.  Hiện nay, một số rạp xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động như rạp Kim Đồng, Đại Đồng. Một số thiết chế không có sân khấu biểu diễn, thiếu trang thiết bị. Nhiều thiết chế được xây dựng từ lâu, việc cải tạo, sửa chữa chưa thực sự khắc phục được hoàn toàn các hạn chế của công trình, nên đơn vị gặp khó khăn trong công tác khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động…

Công tác quản lý, tổ chức hoạt động còn nhiều hạn chế, thiếu chủ động, sáng tạo. Nội dung và hình thức hoạt động chưa phong phú, hấp dẫn, hiệu quả hoạt động chưa đồng đều, một số nơi chưa phát huy tốt, thậm trí còn có một số địa phương sử dụng chưa đúng mục đích cơ sở vật chất của thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở…

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội mong muốn các văn bản chỉ đạo về việc xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, đặc biệt là việc xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tiếp tục quan tâm, ban hành; có chính sách ưu tiên đầu tư chi cho sự nghiệp văn hoá, thể thao và hỗ trợ theo chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ Huyện đến cơ sở đảm bảo đạt tiêu chuẩn; nghiên cứu, bổ sung thêm cơ chế, chính sách cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên, cộng tác viên để khuyến khích đội ngũ này tham gia phát triển phong trào thể dục thể thao ở địa phương…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phan Viết Lượng - Trưởng đoàn khảo sát phát biểu

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, thời gian qua Hà Nội cũng đi đầu về các chính sách dành cho văn hóa, gần đây là Chương trình số 06 của Thành ủy về Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… Ghi nhận và đánh giá cao điều này, Đoàn khảo sát đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tiếp tục tham mưu, đề xuất với Thành phố quan tâm, đầu tư cho văn hóa nói chung, các thiết chế văn hóa, thể thao nói riêng. 

Nhấn mạnh hiệu quả hoạt động là quan trọng nhất, Đoàn khảo sát cũng đề nghị Sở tham mưu cho Thành phố rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn, phân loại cụ thể theo loại hình, quy mô, tính chất… từ đó kiến nghị Trung ương có các quy định phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và tập luyện thể thao của người dân Thủ đô. Đoàn khảo sát cũng mong muốn Hà Nội nghiên cứu kết nối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của Trung ương, các bộ, ngành, trên địa bàn; có chính sách đặc thù đối với đội ngũ làm văn hóa, đặc biệt là các nghệ nghệ nhân, nghệ sĩ để họ phát huy sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của văn hóa Hà Nội và cả nước; đồng thời gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch để khai thác các thế mạnh của nhau…

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Toàn cảnh buổi làm việc

Các đại biểu tại buổi làm việc

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Đoàn khảo sát đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tiếp tục tham mưu, đề xuất với Thành phố quan tâm, đầu tư cho văn hóa nói chung, các thiết chế văn hóa, thể thao nói riêng

Nhấn mạnh hiệu quả hoạt động là quan trọng nhất, Đoàn khảo sát cũng đề nghị Sở tham mưu cho Thành phố tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn, phân loại cụ thể theo loại hình, quy mô, tính chất… từ đó kiến nghị Trung ương có các quy định phù hợp với thực tiễn

Thu Phương

Các bài viết khác