ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI UBND TP. DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

16/08/2023

Tiếp tục hoạt động giám sát các vấn đề thuộc lĩnh vực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phụ trách tại tỉnh Bình Dương, sáng 16/8, tổ khảo sát do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Dĩ An.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC KHẢO SÁT PHÁP LUẬT VỀ THIẾT CHẾ VĂN HÓA THỂ THAO TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ phát biểu tại cuộc làm việc

Dĩ An là thành phố công nghiệp, có dân số đông, tốc độ tăng dân số cơ học nhanh, chiếm khoảng 54% tổng dân số của thành phố. Thành phố có 6 khu, 1 cụm công nghiệp và một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ thu hút khoảng 5.171 doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh, với khoảng 226.600 lao động, lao động ngoài địa phương chiếm khoảng 80%. Trong đó, trong khu công nghiệp có khoảng 350 doanh nghiệp với 115.000 lao động, ngoài khu công nghiệp 4.821 doanh nghiệp với 111.600 lao động.

Báo cáo với tổ khảo sát, đại diện UBND TP. Dĩ An cho biết, thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn đã đạt được nhiều kết tốt; nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, sáng tạo và thụ hưởng các loại hình văn hoá của nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, thành phố đã quy hoạch và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thành phố, cấp phường. Nhiều hội thi, hội diễn, giải thể thao được duy trì và tổ chức thường xuyên. Việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được triển khai tích cực.

Quang cảnh cuộc làm việc

Việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với giáo dục đào tạo đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh thông qua việc tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất; hỗ trợ thêm kinh phí giáo viên mầm non cũng như các hoạt động chăm sóc trẻ từ đó nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn TP. Dĩ An vẫn còn những khó khăn nhất định. Cụ thể, trong hoạt động của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình, phần lớn cán bộ kiêm nhiệm, nên trong hoạt động còn những hạn chế, việc bình xét, đánh giá chưa bảo đảm thời gian... Bên cạnh đó, hoạt động sinh hoạt đạo của các tôn giáo trên địa bàn diễn ra ổn định và hoạt động các lễ hội tín ngưỡng dân gian được tổ chức đúng theo nội dung chương trình. 

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao TP. Dĩ An

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ ghi nhận TP. Dĩ An đã triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực từ giáo dục, văn hóa thể thao, tín ngưỡng, thông tin truyền thông; kịp thời xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án. Các phong trào, hoạt động văn hóa văn nghệ được triển khai đa dạng, phong phú; chất lượng giáo dục được nâng lên, đội ngũ cán bộ được cũng cố, cơ sở vật chất từng bước được hoàn thiện; tập trung nhiều nguồn lực, cũng như huy động các nguồn lực xã hội phục vụ các lĩnh vực văn hóa, thể thao. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát được tổ chức thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị, thời gian tới, TP. Dĩ An cần sớm khắc phục những tồn tại hạn chế như: tỷ lệ giáo viên hiện nay chưa đạt chuẩn, đây là tiêu chí quan trọng có tác động, ảnh hưởng rất lớn tới tương tai; cần đưa hoạt động Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thực chất, hiệu quả hơn. Đồng thời, cần tăng cường nguồn lực nhân lực, vật lực đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao; tăng cường tham mưu để có những chính sách, nghị quyết chuyên đề của HĐND về các lĩnh vực này.

Tại TP. Dĩ An, Đoàn công tác cũng đã khảo sát thực tế tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao thành phố.

Báo Đại biểu Nhân dân

Các bài viết khác