PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ TƯ, ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ ĐỐI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

02/08/2023

Nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25, chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” tổ chức Phiên họp thứ Tư. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

PHIÊN HỌP THỨ TƯ, ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 51 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Quang cảnh Phiên họp thứ Tư của Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”

Dự buổi làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng đoàn giám sát; thành viên Đoàn giám sát, Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; đại diện Tổ giúp việc Đoàn giám sát.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát nêu rõ, thời gian qua, Đoàn giám sát đã làm việc trên tinh thần tích cực, khẩn trương, chuẩn bị từ sớm từ xa, bám sát kế hoạch, triển khai các hoạt động bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra, hoàn thành nhiều công việc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát phát biểu khai mạc Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Đoàn Giám sát tổ chức phiên họp rất quan trọng để thảo luận, thông qua tất cả các nội dung liên quan đến kết quả giám sát chuyên đề trước khi chính thức báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 25 (dự kiến ngày 14/8). Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau sẽ được đồng chí Phó Trưởng đoàn Thường trực báo cáo, đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, cho ý kiến. Các nhóm giải pháp, đề xuất, kiến nghị đã được Tổ giúp việc, Thường trực Đoàn tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên của Đoàn; tiếp thu giải trình ý kiến của Chính phủ, các Bộ, các cơ quan và các chuyên gia, đề nghị các đồng chí xem xét, cho ý kiến.

Nội dung trao đổi, thảo luận, xem xét thông qua tại Phiên họp là căn cứ quan trọng để Đoàn giám sát chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với tinh thần làm việc cởi mở, thẳng thắn, có tính xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đồng chí thành viên Đoàn giám sát phát huy vai trò, trách nhiệm tích cực tham gia ý kiến về các nội dung đặt ra; các ý kiến phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ quan điểm và đề xuất cụ thể để tạo điều kiện cho Tổ giúp việc tiếp thu, hoàn thiện các văn bản.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày báo cáo tiến độ triển khai hoạt động của Đoàn giám sát.

Tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày báo cáo tiến độ triển khai hoạt động của Đoàn giám sát trong thời gian qua. Theo đó, thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Triển khai các nhiệm vụ được giao, Đoàn Giám sát đã yêu cầu Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Hội đồng nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo; trực tiếp giám sát tại 8 tỉnh, thành phố , làm việc với 6 Bộ và một số cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục  có liên quan;  tổ chức tọa đàm, hội nghị tham vấn chuyên gia về các nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, điều tra xã hội học và đánh giá dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến của Nhân dân, cử tri, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức làm việc với Chính phủ để thống nhất các nội dung giám sát. phủ, các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã nghiêm túc thực hiện, báo cáo theo Chính yêu cầu của Đoàn giám sát…

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự buổi làm việc.

Hoạt động của Đoàn đã nhận được sự chỉ đạo rất sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội, sự nỗ lực của toàn thể các thành viên Đoàn giám sát, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội, giữa các cơ quan của Quốc hội với Chính phủ, các Bộ, ban, ngành cùng với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Đến nay, Đoàn giám sát đã hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch giám sát. Kết quả giám sát đã được phản ánh tại Báo cáo đầy đủ “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, Phụ lục kèm theo; báo cáo kết quả giám sát tại 8 địa phương; báo cáo tổng hợp các nội dung báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát, của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; các báo cáo của Chính phủ, các Bộ, ngành và của các địa phương…

Tại Phiên họp, thành viên Đoàn giám sát đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát. Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát; đề nghị chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến số liệu thống kê, chỉnh sửa dung lượng thông tin, nhận định trong báo cáo;…

Cũng tại Phiên họp, Đoàn giám sát đã xem phim và góp ý hoàn thiện phim về kết quả giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” do Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, Đoàn giám sát đã hoàn thành chương trình đề ra. Các ý kiến phát biểu, thảo luận rất thẳng thắn, sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm, tập trung vào những nội dung được đề cập trong phần khai mạc.

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Tổ giúp việc đã tích cực, chủ động triển khai nội dung hoạt động theo kế hoạch; chuẩn bị các tài liệu phục vụ Phiên họp lần thứ Tư đầy đủ, nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Tổ giúp việc phối hợp với Truyền hình Quốc hội sớm hoàn thiện phóng sự minh họa kết quả giám sát chuyên đề, bảo đảm súc tích, đầy đủ, chất lượng trong từng hình ảnh, lời bình.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn giám sát, kết quả biểu quyết các nội dung cụ thể, đề nghị Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Tổ giúp việc tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện các văn bản để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. “Việc chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết ngắn gọn, đầy đủ nội dung; các nhận định trong báo cáo cần được thực hiện kỹ lưỡng, mạch lạc, tường minh, đảm bảo khách quan, công tâm…” Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị thành viên Đoàn giám sát phát huy hơn nữa trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn của mình để hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; sắp xếp thời gian góp ý trực tiếp, chất lượng vào các văn bản. Đây là sản phẩm Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề nghị các đồng chí phải thực sự đầu tư thời gian, công sức, phát huy tối đa trách nhiệm và trí tuệ.

Một số hình ảnh tại Phiên họp:

Toàn cảnh Phiên họp thứ Tư Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát phát biểu khai mạc Phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày báo cáo tiến độ triển khai hoạt động của Đoàn giám sát.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự buổi làm việc.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại Phiên họp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa, thành viên Đoàn giám sát phát biểu góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận Phiên họp.

Lan Hương - Nghía Đức

Các bài viết khác