ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

17/10/2022 16:27

Chiều ngày 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng công tác năm 2023 và việc sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc.

CHỦ NHIỆM NGUYỄN ĐẮC VINH CHỦ TRÌ BUỔI LÀM VIỆC GIỮA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC LÀM VIỆC VỚI BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Áp dụng nhiều phương thức, cách làm mới, sáng tạo

Báo cáo trước Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, trong thời gian qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2022 đã đạt kết quả toàn diện; các cấp bộ Đoàn đã tham mưu một cách kiên trì, sáng tạo, khoa học với cấp ủy, chính quyền để tạo điều kiện, cơ chế tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của xã hội, cấp ủy, chính quyền đối với tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, các hoạt động được thực hiện bám sát được trào lưu, xu hướng mới của giới trẻ, nhiều mô hình của đoàn đã tạo sức cuốn hút, mang tính dẫn dắt, được thanh niên hưởng ứng; nhiều phương thức, cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức các chương trình, hoạt động triển khai trong Tháng Thanh niên được chia sẻ, nhân rộng kịp thời, hiệu quả trong toàn đoàn qua các tuần triển khai hoạt động; lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên đông đảo, thành phần thanh niên tham gia đa dạng; công tác nêu gương, thông tin các mô hình mới, cách làm hay được thực hiện đầy đủ giúp cho các cơ sở đoàn thuận lợi xem xét và áp dụng thực tế.

Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy

Trung ương Đoàn cũng đã tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ chuẩn bị kế hoạch, nội dung, tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2022.

Đoàn Thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, xin ý kiến chỉ đạo cấp ủy, xác định nội dung và xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giám sát, phản biện xã hội năm 2022 đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Các nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị của Cấp ủy trong công tác lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chiến lược phát triển thanh niên; việc thực hiện Luật Thanh niên, các chính sách về thanh thiếu nhi; công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại các địa phương; giám sát quy hoạch và phát triển các khu vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao cho thanh thiếu nhi; giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại các địa bàn; giám sát về công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Trung ương Đoàn cũng đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trong thực hiện kế hoạch làm việc của Ủy ban thanh niên với 05 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, nhằm đôn đốc, thúc đẩy các địa phương thực thi Luật Thanh niên, chính sách, pháp luật đối với thanh niên; kịp thời kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn tăng cường thiết lập các kênh thông tin thuận lợi, nhất là tận dụng và phát huy lợi thế của internet và mạng xã hội để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của thanh niên; kịp thời tổng hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của thanh niên đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để giải quyết, nhằm góp phần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung về vấn đề giải quyết việc làm, nghề nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên, chăm sóc sức khoẻ, vui chơi giải trí cho thanh niên, hỗ trợ khuyến khích thanh niên phát triển, cống hiến...

Các đại biểu tại cuộc làm việc

Ngoài ra, Trung ương Đoàn còn tham gia phối hợp xây dựng, tuyên truyền và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, Nghị định triển khai Luật, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ, ngành khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện (Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chính sách khác có liên quan đến thanh niên…

Nhân rộng mô hình “Hội đồng trẻ em” trên toàn quốc

Trong năm 2023, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dự kiến tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phiên họp Quốc hội trẻ em năm 2023; triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” giai đoạn 2023 – 2027 và nhân rộng mô hình trên toàn quốc; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Đoàn, Đội, Ban tham vấn cấp huyện, cấp tỉnh về triển khai mô hình Hội đồng trẻ em và quyền tham gia của trẻ em; nâng cao năng lực công tác của lực lượng cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em..

Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật cho phiên tiếp xúc Hội đồng trẻ em với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và đoàn đại biểu Quốc hội; triển khai có hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp; phát huy vai trò cơ quan, báo chí của Đoàn, Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em, Câu lạc bộ tư vấn trợ giúp trẻ em trong hỗ trợ tuyên truyền phòng, chống, trực tiếp tham gia bảo vệ, giúp đỡ trẻ em, gia đình trẻ em là nạn nhân của các vụ việc bạo lực, xâm hại; hướng dẫn, phân công trách nhiệm, quy trình lên tiếng bảo vệ trẻ em của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp khi xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến trẻ em về một số dự thảo văn bản pháp luật và các chủ trương, chính sách liên quan đến trẻ em; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em gửi các bộ, ngành và cơ quan có liên quan; theo dõi kết quả các bộ, ngành thực hiện yêu cầu, nguyện vọng của trẻ em; tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các cơ quan, tổ chức trong công tác triển khai thực hiện Luật Trẻ em; tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Phát huy sức trẻ, tâm huyết, trí tuệ của thanh niên trong các lĩnh vực

Qua thảo luận, các thành viên Thường trực Văn hóa, Giáo dục ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho buổi làm việc với Uỷ ban; cho rằng nội dung Báo cáo cơ bản bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung ương Đoàn và đề cương của Thường trực Ủy ban đề nghị. Qua nghiên cứu, Thường trực Uỷ ban ghi nhận những hoạt động Trung ương Đoàn đã chỉ đạo triển khai trong 9 tháng đầu năm 2022 về công tác thanh niên, trẻ em; cơ bản đồng tình với những nhận định về tồn tại, hạn chế, khó khăn và dự kiến Chương trình công tác năm 2023; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Trung ương Đoàn về thực hiện chính sách đối với thanh niên, các tổ chức thanh niên và những đề xuất về tài chính để triển khai hiệu quả các chương trình, đề án.

Các thành viên Thường trực Văn hóa, Giáo dục phát biểu ý kiến

Qua nghiên cứu Báo cáo của Trung ương Đoàn, các ý kiến Thường trực Văn hóa, Giáo dục cơ bản nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác thanh niên năm 2023 của Trung ương Đoàn. Đồng thời, đề nghị Trung ương Đoàn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành các đề án được giao chủ trì, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em Trung ương Đoàn đã dự kiến trong Chương trình công tác năm 2023. Đồng thời, đề nghị Trung ương Đoàn đặc biệt quan tâm công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em đạt hiệu quả, thiết thực, mang lại quyền lợi cho trẻ em.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nhận thấy, dự toán ngân sách năm 2023 được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; có đầy đủ thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán; phù hợp với kế hoạch 5 năm 2021-2025, nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền có liên quan. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, Trung ương Đoàn đã xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023, chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng thực hiện trong năm 2023; bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh niên, trẻ em.

Trong năm tới, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Trung ương Đoàn quan tâm hơn đến việc quản lý, hoạt động, phát huy hiệu quả của các đơn vị thanh niên xung phong, làng thanh niên lập nghiệp hiện có; tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân và bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, các mục chi chương trình mục tiêu quốc gia được bổ sung trong năm 2022…

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

Phát biểu kết thúc cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng trong năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các tác động tiêu cực đại dịch COVID-19, nhưng Trung ương Đoàn và hệ thống Đoàn thanh niên các cấp các địa phương đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt khó, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, đáp ứng yêu cầu của thanh niên, trẻ em đối với tổ chức Đoàn thanh niên.

Trong năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh  đề nghị Trung ương Đoàn tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản nhằm phát triển thanh niên; chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao cho Đoàn Thanh niên trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án, dự án về thanh niên, trẻ em. Đồng thời quan tâm phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả, phát huy sức trẻ, tâm huyết, trí tuệ của thanh niên trong các lĩnh vực; có những giải pháp hữu hiệu quản lý, phát huy hiệu quả các đơn vị thanh niên xung phong, làng thanh niên lập nghiệp hiện có...

Một số hình ảnh tại cuộc làm việc:

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiều 17/10

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc

Các đại biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, trong thời gian qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2022 đã đạt kết quả toàn diện

Qua thảo luận, các thành viên Thường trực Văn hóa, Giáo dục cho rằng nội dung Báo cáo cơ bản bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung ương Đoàn và đề cương của Thường trực Ủy ban đề nghị

Thường trực Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục ghi nhận những hoạt động Trung ương Đoàn đã chỉ đạo triển khai trong 9 tháng đầu năm 2022 về công tác thanh niên, trẻ em

Trong năm tới, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Trung ương Đoàn quan tâm hơn đến việc quản lý, hoạt động, phát huy hiệu quả của các đơn vị thanh niên xung phong, làng thanh niên lập nghiệp hiện có

Trong năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh  đề nghị Trung ương Đoàn tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản nhằm phát triển thanh niên

Đồng thời, quan tâm phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả, phát huy sức trẻ, tâm huyết, trí tuệ của thanh niên trong các lĩnh vực

Thu Phương - Nghĩa Đức