ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRÊN CÁC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO, DU LỊCH TẠI TỈNH THANH HÓA

25/07/2022 18:24

Chiều 25/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, tín ngưỡng - tôn giáo, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thanh niên và trẻ em.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, tín ngưỡng - tôn giáo, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thanh niên và trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Giai đoạn 2016- 2021, tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực văn hóa - xã hội và có nhiều chính sách đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến; duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Văn hóa được quan tâm, có sự gắn kết để phát triển du lịch; công tác phục hồi, bảo tồn các di tích lịch sử được quan tâm; giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát triển; Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nhất là trong giai đoạn thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, đa số chức sắc, chức việc, nhà tu, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Công tác thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ học vấn của thanh niên được nâng lên, các vấn đề việc làm cho thanh niên từng bước được giải quyết. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em luôn được tỉnh quan tâm, công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày càng được tăng cường…

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế đó là: Cơ sở vật chất, thiết bị trường học tuy được đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay; một số địa phương việc quy hoạch quỹ đất, diện tích để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; hoạt động nhà văn hóa, phong trào văn hóa, văn nghệ chưa được duy trì thường xuyên, nội dung chưa phong phú, đa dạng; cơ sở vật chất thể dục, thể thao còn thiếu; một số công trình thể dục, thể thao xuống cấp, chưa đảm bảo tiêu chuẩn…

Đại biểu Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả mà tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, tín ngưỡng - tôn giáo, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thanh niên và trẻ em thời gian qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế; trao đổi kinh nghiệm, cách làm trong việc phát triển quy mô, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo ở các cấp; việc bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; công tác chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, xuất bản; công tác thực hiện chính sách cho thanh niên xung phong phát triển kinh tế - xã hội…

Đại biểu Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp trong hoạt động giám sát và công tác chuẩn bị báo cáo, các nội dung làm việc với Đoàn giám sát.

Đồng chí cũng bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực thuộc nội dung giám sát.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng trao đổi, gợi mở một số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà như: cần phải xem xét lại quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đầu vào của học sinh trung học phổ thông; đồng thời nâng cao chất lượng đối với đội ngũ giáo viên thông qua các giải pháp như lan tỏa vai trò đầu tàu của những giáo viên dạy giỏi. Cùng với đó, tỉnh cũng cần quan tâm triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị tỉnh trong quá trình giải quyết các bài toán về kinh tế thì cũng đồng thời quan tâm đến các bài toán về xã hội, đặc biệt là có giải pháp để sử dụng hiệu quả những lao động trở về sau xuất khẩu lao động.

Mặt khác, trong giáo dục nghề nghiệp nên đi theo hướng đào tạo thường xuyên, liên tục, cấp chứng chỉ, chứ không nên chú trọng theo hướng cấp bằng; thiết kế các chương đào tạo linh hoạt theo nhu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, lịch sử của đất và người xứ Thanh thông qua tư duy hành động, đánh giá được tác động cuối cùng để có cách tiếp cận phù hợp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Riêng về lĩnh vực du lịch, đồng chí cho rằng, đây cũng là thời điểm để Thanh Hóa tập trung nâng tầm chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm thu hút du khách đến với Thanh Hóa...

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, và cho rằng đây là những góp ý thiết thực, đáng quý, yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp thu để bổ sung và hoàn thiện báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, tín ngưỡng - tôn giáo, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thanh niên và trẻ em giai đoạn 2016-2021.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, tín ngưỡng - tôn giáo, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thanh niên và trẻ em vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.

Xác định rõ điều đó, trong những năm qua tỉnh luôn quan tâm để đầu tư phát triển; vì vậy các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong các nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo; ban hành các chính sách đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội; công tác tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên… qua đó quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, nghị quyết số 37 của Quốc hội khóa XV, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Đoàn giám sát của Quốc hội để việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, tín ngưỡng - tôn giáo, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thanh niên và trẻ em giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

(Theo Báo điện tử Thanh Hóa)