THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

21/09/2020

Sáng 21/9, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm việc với Kiểm toán Nhà nước về tình hình thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 trong các lĩnh vực do Ủy ban phụ trách. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, năm 2019 đã kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2018 của các đơn vị: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Bộ Giáo dục và Đào tạo)... Năm 2020, kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; kiểm toán chuyên đề công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị ngành giáo dục và hoạt động đầu tư xây dựng ngành giáo dục giai đoạn 2016 - 2019 tỉnh Sóc Trăng, kiểm toán việc quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Bộ Nội vụ và 4 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ngoại thương, Bách Khoa, Cần Thơ và Kinh tế TP Hồ Chí Minh).

Theo Kiểm toán Nhà nước, 6 tháng năm 2020, về thu ngân sách, một số đơn vị chưa phân tích đầy đủ thuận lợi, khó khăn, ảnh hưởng của cơ chế, chính sách hoặc đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chưa phân tích đầy đủ khả năng thực hiện dự toán, ước thực hiện cả năm 2020 tại một số đơn vị không đạt mức dự toán giao, hoặc đạt rất thấp; có đơn vị ước xấp xỉ bằng hoặc cao hơn dự toán được giao nhưng không đáng kể. Ngoài ra, một số đơn vị chưa có đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chể, các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về thu NSNN trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc...

Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh giải đáp các vấn đề Thường trực Ủy ban quan tâm

Về chi đầu tư phát triển, một số đơn vị chưa đánh giá tình hình, kết quả bố trí dự toán để thu hồi vốn ngân sách ứng trước và thanh toán nợ xây dựng cơ bản thuộc nguồn NSNN, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách, kiến nghị trong tổ chức thực hiện. Tính đến ngày 31.7.2020, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch vốn đã được bố trí, khả năng thực hiện bảo đảm các nội dung về giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29.5.2020 là thấp, nhưng đều ước thực hiện năm 2020 đạt 100% kế hoạch vốn giao...

Về chi thường xuyên, đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2020 chủ yếu căn cứ vào số dự toán, chưa đánh giá sát thực, đầy đủ các yếu tố liên quan; kinh phí quản lý hành chính đánh giá định mức còn thấp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu, tuy nhiên còn chưa có số liệu thuyết minh, nguyên nhân cụ thể; chưa coi trọng đánh giá các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng có liên quan đến hoạt động thu, chi NSNN.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đánh giá cao báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, cung cấp nhiều thông tin bổ ích

Tại buổi làm việc, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho rằng, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về sử dụng NSNN, hỗ trợ Ủy ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát... Các đại biểu cũng quan tâm vấn đề thực hiện luật pháp về NSNN trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa; tự chủ nói chung và tự chủ trong giáo dục và đào tạo nói riêng; các công trình, lĩnh vực liên quan đến văn hóa, tâm linh; việc thu phí, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch...

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục trao đổi, phối hợp với Ủy ban, bởi ngoài vấn đề chuyên môn, việc nắm được sử dụng NSNN cũng quan trọng; từ kiểm toán có thể góp ý để hoàn thiện chính sách trong các lĩnh vực...

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)