QUY HOẠCH THIẾT CHẾ VĂN HOÁ, THỂ THAO CẦN PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA, ĐẢM BẢO BÀI BẢN, KHOA HỌC

QUY HOẠCH THIẾT CHẾ VĂN HOÁ, THỂ THAO CẦN PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA, ĐẢM BẢO BÀI BẢN, KHOA HỌC

Sau khi nghe các đại biểu đặt câu hỏi và phát biểu giải trình của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại Phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013 – 2023”, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hoá, thể thao cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, thể hiện sự bài bản, khoa học.