PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC TẠ VĂN HẠ: LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) - CẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐỂ ĐẬT HIỆU QUẢ CAO

Theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ 03/01/2023 đến hết ngày 15/3/2023. Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo Luật và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến. Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ, cần đổi mới phương thức lấy ý kiến về dự thảo Luật này để có hiệu quả cao hơn.PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC TẠ VĂN HẠ: LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) - CẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐỂ ĐẬT HIỆU QUẢ CAO

Theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ 03/01/2023 đến hết ngày 15/3/2023. Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo Luật và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến. Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ, cần đổi mới phương thức lấy ý kiến về dự thảo Luật này để có hiệu quả cao hơn.

 

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BÁO CHÍ

Sáng 02/12, đồng chí Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm trưởng đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí đã có buổi làm việc với Báo Vĩnh Long, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Hội Văn học Nghệ thuật và Sở Thông tin - Truyền thông.