ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN TƯ PHÁP LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG NAM

23/03/2018 16:33

Từ ngày 19/3 đến 20/3/2018, Đoàn công tác số 3 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Quảng Nam về giám sát chuyên đề: “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân”.

HỘI THẢO “MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)”

23/03/2018 16:07

Để tiếp tục thu thập thông tin từ các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, phục vụ cho việc thẩm tra, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, ngày 22 - 23/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Một số nội dung lớn của dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)” tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

ỦY BAN TƯ PHÁP GIÁM SÁT XỬ LÝ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TẠI ĐÀ NẴNG

21/03/2018 15:20

Sáng 21/3, đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do ông Nguyễn Công Hồng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân.

CÂN NHẮC TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP

05/03/2018 15:32

Ngày 05/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 8 cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Quy định về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập và việc xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, tài sản thu nhập tăng thêm không được giải trình một cách hợp lý được nhiều đại biểu quan tâm...

ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN TOÀN THỂ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

05/03/2018 14:34

Ngày 05/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp họp phiên toàn thể lần thứ tám cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

UỶ BAN TƯ PHÁP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẶC XÁ

05/02/2018 09:31

Để có thêm thông tin, chuẩn bị cho việc thẩm tra Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá, ngày 02/02 dưới sự chủ trì Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Đoàn khảo sát về về tình hình thực hiện pháp luật đặc xá tại Trại giam Phú Sơn 4 (tỉnh Thái Nguyên).

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

26/01/2018 16:48

Sáng 26/01, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Tọa đàm chuyên sâu về một số vấn đề lớn của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

TOẠ ĐÀM VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

26/01/2018 16:28

Sáng 26/01, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Tọa đàm chuyên sâu về một số vấn đề lớn của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

TOẠ ĐÀM THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT ĐẶC XÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT ĐẶC XÁ

25/01/2018 16:33

Sáng 25/1, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Tọa đàm thực tiễn thi hành pháp luật đặc xá và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật đặc xá. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật chủ trì tọa đàm.

UỶ BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP

03/08/2017 14:25

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 6, ngày 2/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thẩm tra và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Các tin đã đưa: