HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NHÀ QUỐC HỘI, DỰ THÍNH PHIÊN HỌP CÔNG KHAI CỦA QUỐC HỘI

16/11/2023

Chiều 16/11 tại Nhà Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Quy định hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội, hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về Quốc hội. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà đồng chủ trì phiên họp.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRẺ EM TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC THAM GIA PHIÊN HỌP GIẢ ĐỊNH ''QUỐC HỘI TRẺ EM'' THAM QUAN NHÀ QUỐC HỘI

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Thư ký Quốc hội, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng Thành Thăng Long.

Quang cảnh cuộc họp.

Gần 700 đoàn khách với gần 21.000 lượt người tham quan Nhà Quốc hội

Báo cáo việc triển khai xây dựng Quy định về hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội, hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, năm 2015 (Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV), sau khi Nhà Quốc hội đi vào hoạt động, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ Thông tin đã luôn tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị hữu quan triển khai công tác tham quan Nhà Quốc hội, dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang phát biểu mở đầu cuộc họp.

Thực tiễn triển khai công tác tham quan Nhà Quốc hội cho thấy nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và và người dân ngày càng tăng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, hoạt động tham quan và dự thính tiếp tục nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Theo đó, hoạt động tham quan, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội đã được đưa vào chương trình tiếp khách quốc tế của Lãnh đạo Quốc hội; đồng thời tại các kỳ họp Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội tổ chức cho các đại biểu HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tham quan Nhà Quốc hội và dự thính phiên họp công khai của Quốc hội. Theo Vụ trưởng Vụ Thông tin, tính từ sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát cuối năm 2021 đến tháng 11/2023 đã có gần 700 đoàn khách tham quan Nhà Quốc hội, với gần 21.000 lượt người.

Trên cơ sở đó, Vụ Thông tin đã tham mưu Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội ban hành Đề án đổi mới công tác tham quan Nhà Quốc hội (Đề án số 2426/ĐA-VPQH ngày 15/9/2023); đồng thời, tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội ban hành Quy định về hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội.

 Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung báo cáo tại cuộc họp.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách tham quan Nhà Quốc hội; đồng thời bảo đảm nâng cao tính chuyên nghiệp, bài bản trong tổ chức hoạt động tham quan Nhà Quốc hội như thông lệ của Nghị viện các nước, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cử tri, Nhân dân và bạn bè quốc tế về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, nâng cao vai trò, vị thế và hình ảnh của Quốc hội, Vụ Thông tin đề xuất sớm ban hành “Quy định về hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội, hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về Quốc hội”. Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao các vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Vụ Thông tin bảo đảm triển khai hiệu quả Đề án đổi mới công tác tham quan Nhà Quốc hội và Quy định tổ chức hoạt động tham quan, dự thính, hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về Quốc hội.

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động tham quan Nhà Quốc hội

Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục Vũ Minh Đạo bày tỏ thống nhất cần thiết ban hành Quy định về hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội, hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về Quốc hội. 

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành Quy định về hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội, hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, góp phần nân cao nhận thức của cử tri và Nhân dân về tổ chức cũng như vị trí, vai trò của Quốc hội trong thệ thống chính trị. Đồng thời xây dựng cơ chế, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực; xây dựng các tuyến tham quan khoa học và phù hợp với từng đối tượng, nhất là hiện nay Nghị viện nhiều nước trên thế giới rất quan tâm, chú trọng và tổ chức bài bản hoạt động tham quan công chúng tại Nhà Quốc hội và dự thính phiên họp của Quốc hội, góp phần tăng cường công tác công tác ngoại giao nghị viện, nâng cao vai trò, hình ảnh của Quốc hội trên trường Quốc tế.

Đồng thời, các đại biểu cũng cho rằng nên đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham quan Nhà Quốc hội, lược bỏ bớt thông tin không cần thiết trên tờ khai đăng ký và cập nhật thông tin quy định, điều kiện tham quan Nhà Quốc hội trên Trang thông tin điện tử Tham quan Nhà Quốc hội để cử tri và Nhân dân được biết…

Cho ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết, việc ban hành Quy định về hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội, hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về Quốc hội xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và kết luận của Đảng đoàn Quốc hội về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cho ý kiến tại cuộc họp.

Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Quy định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết, quy định này quy định về việc tổ chức tham quan Nhà Quốc hội, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội, hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về Quốc hội; trách nhiệm của các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội trong việc tổ chức hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội; trách nhiệm của khách tham quan Nhà Quốc hội, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội, tham gia hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về Quốc hội. Quy định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đến công tác, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Về điều kiện được tham quan Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội lưu ý Tổ soạn thảo cần cân nhắc quy định đối với công dân dưới 18 tuổi và việc đảm bảo sức khỏe trong quá trình tham quan. Đồng thời cần làm rõ đối tượng tham quan, đối tượng dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Quy định để trình Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho ý kiến và ban hành theo đúng quy định./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại cuộc họp:

Quang cảnh cuộc họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Vụ trưởng Vụ Thư ký Phan Thị Thùy Linh đề nghị cần làm rõ quy định về sức khỏe đối với người tham quan Nhà Quốc hội

Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo góp ý tại cuộc họp.

Vụ trưởng Vụ Hành chính Đỗ Thị Thanh đề nghị bổ sung phụ lục của Quy định về hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, dự thính phiên họp công khai của Quốc hội, hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về Quốc hội.

 

Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác Quốc tế Đào Duy Trung đề nghị cân nhắc, đơn giản hóa các thủ tục đăng ký tham quan Nhà Quốc hội, nhất là lược bỏ những thông tin không cần thiết khi đăng ký tham quan.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Quy định để trình Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho ý kiến và ban hành theo đúng quy định.

Trọng Quỳnh