ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI TP. ĐỒNG HỚI

08/05/2023

Ngày 08/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình gồm các đại biểu: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp xúc với cử tri TP. Đồng Hới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại UBND phường Đồng Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và TP. Đồng Hới.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG, GIAI ĐOẠN 2016-2021

Tổ ĐBQH lắng nghe ý kiến của cử tri.

Cử tri thành phố được nghe đại biểu Nguyễn Mạnh Cường báo cáo khái quát về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 22/5/2023 đến ngày 23/6/2023, sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; đồng thời, sẽ xem xét báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác…

Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, thành phố và cử tri dự hội nghị.

Tổ ĐBQH tiếp nhận 6 lượt cử tri TP. Đồng Hới nêu kiến nghị, tập trung vào một số nội dung, như: chế độ cho người hoạt động không chuyên trách; có giải pháp nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho cán bộ làm trong các lĩnh vực y tế, giáo dục; việc khám, chữa bệnh cho người dân còn có những bất cập; vấn đề đền bù liên quan đến các dự án trọng điểm; quan tâm hơn trong giải quyết chế độ thương, bệnh binh cho người có công…

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường báo cáo khái quát với cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Nhiều cử tri có chung ý kiến cần quan tâm đến vấn đề giáo dục, như: tình trạng dạy thêm, học thêm, bạo lực học đường; về tranh chấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

ĐBQH Trần Quang Minh tiếp thu các ý kiến cử tri.

Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trả lời, giải quyết một số nội dung mà cử tri đề nghị thuộc thẩm quyền quản lý.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, đại biểu Trần Quang Minh đã tiếp thu, giải trình và thông tin thêm một số nội dung, vấn đề cử tri TP. Đồng Hới và dư luận quan tâm.

Một số ý kiến còn lại sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình tổng hợp, phân loại ý kiến và báo cáo với các ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

(Theo Báo điện tử Quảng Bình)