ỦY BAN TƯ PHÁP KHẢO SÁT VIỆC CHẤP HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TẠI HƯNG YÊN

04/04/2023

Ngày 04/4, đoàn công tác Ủy ban Tư pháp do đồng chí Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã về khảo sát việc chấp hành Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (TAND) năm 2014 tại tỉnh Hưng Yên. Cùng dự, làm việc với đoàn có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo TAND tỉnh cùng đại diện TAND cấp huyện và các ban, sở, ngành liên quan.

ỦY BAN TƯ PHÁP KHẢO SÁT VIỆC CHẤP HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN 2014 TẠI QUẢNG NINH

Các đại biểu dự buổi khảo sát

Tại buổi khảo sát, đại diện TAND tỉnh Hưng Yên báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của TAND 2 cấp tỉnh Hưng Yên; tổ chức bộ máy của tòa án; các điều kiện để bảo đảm tòa án hoạt động. Trong 5 năm (từ ngày 1/10/2017 đến 30/9/2022), TAND tỉnh đã giải quyết, xét xử 2.368 vụ việc, chất lượng xét xử được đảm bảo, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán hằng năm đều thấp hơn tỷ lệ cho phép theo Nghị quyết của Quốc hội. TAND 2 cấp tỉnh Hưng Yên được phân bổ 47 biên chế cấp tỉnh và 97 biên chế cấp huyện tuy nhiên hiện nay mới có 37 biên chế cấp tỉnh và 93 biên chế cấp huyện… Đại diện TAND tỉnh cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành Luật Tổ chức TAND năm 2014, như: Tổ chức bộ máy giúp việc của TAND các cấp còn có điểm chưa hợp lý, chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo; quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán còn kéo dài, ảnh hưởng việc thực hiện công tác xét xử; chế độ chính sách, tiền lương còn thấp, chưa tương xứng với công việc, trách nhiệm của thẩm phán và các chức danh tư pháp khác; chế độ bồi dưỡng hội thẩm nhân dân khi tham gia phiên tòa còn thấp so với yêu cầu công việc, trách nhiệm của hội thẩm nhân dân… 

TAND tỉnh Hưng Yên đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện Luật Tổ chức TAND năm 2014, tập trung vào các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tòa án; tổ chức bộ máy của tòa án, nhất là việc thành lập TAND sơ thẩm chuyên biệt nhằm bảo đảm tính công bằng về lượng án phải giải quyết cho các TAND cấp huyện; đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia; bảo đảm nguồn lực để xây dựng tòa án hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại biểu dự buổi khảo sát trao đổi, làm rõ một số vấn đề bất cập, vướng mắc, khó khăn trong công tác chấp hành Luật, tập trung vào một số vấn đề như: Thẩm quyền của Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên; mô hình tổ chức hành chính - tư pháp; trách nhiệm, quyền hạn của một số chức danh ở TAND cấp huyện; quy định nhiệm kỳ thẩm phán; chế độ chính sách, tiền lương và cơ chế bảo đảm an toàn đối với thẩm phán, cán bộ công chức Tòa án…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của TAND 2 cấp tỉnh Hưng Yên, chủ động khắc phục những khó khăn về nguồn lực con người, tài chính… để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị tại buổi khảo sát sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, đồng thời tham khảo ý kiến các cấp, ngành, tham mưu với cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn chỉnh Luật bảo đảm có giá trị lâu dài…

(Theo Báo điện tử Hưng Yên)