HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ KHÓA XIV CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP

23/03/2021 16:53

Sáng 23/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị còn có Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cùng các Phó Chủ nhiệm và các thành viên của Ủy ban Tư pháp khóa XIV của Quốc hội, cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội và đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV (2016-2021) của Ủy ban Tư pháp và thảo luận về các nội dung của báo cáo, khẳng định trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Tư pháp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, tính đúng đắn và tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan, tạo sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần bảo đảm mục tiêu của cải cách tư pháp ở nước ta là: xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Các đại biểu cũng chia sẻ bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cùng với đó là một số việc còn triển khai dang dở. Các đại biểu kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban tiếp tục được kiện toàn về tổ chức, thành viên; tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy các cơ quan tư pháp; tăng cường các phương thức, hình thức giám sát, tính công khai trong hoạt động giám sát nhất là hoạt động giải trình và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội; sự phối hợp của các cơ quan của Quốc hội, các vị ĐBQH, các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị, Ủy ban Tư pháp đã luôn nỗ lực, cố gắng triển khai toàn diện các mặt công tác, đổi mới phương thức hoạt động để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo trong tổ chức công việc, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ủy ban

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chia sẻ, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ, vẫn còn những vấn đề cần tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện hơn, nhất là đối với công tác giám sát của Ủy ban. Do đó, Hội nghị này là dịp để các đại biểu đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp tăng cường, nâng cao hơn nữa năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Tư pháp, bảo đảm tính chuyên sâu trong thực hiện nhiệm vụ

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Tư pháp và thảo luận về các nội dung của báo cáo, khẳng định trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Tư pháp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách

Điều đó đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, tính đúng đắn và tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan, tạo sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bổ trợ tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần bảo đảm mục tiêu của cải cách tư pháp ở nước ta là: xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Các đại biểu cũng chia sẻ bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cùng với đó là một số việc còn triển khai dang dở. Các đại biểu kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban tiếp tục được kiện toàn về tổ chức, thành viên; tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy các cơ quan tư pháp; tăng cường các phương thức, hình thức giám sát, tính công khai trong hoạt động giám sát nhất là hoạt động giải trình và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Các đại biểu kỳ vọng, trên cơ sở kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm và kết quả đã đạt được của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Tư pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan trong quá trình hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận, qua hội nghị đã nhìn lại chặng đường 5 năm hoạt động của Ủy ban, đánh giá những thành tựu và kết quả đạt được và những hạn chế bất cập chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban góp phần cùng với các cơ quan tư pháp của nước ta xây dựng nền tư pháp liêm minh, pháp quyền, trong sạch, vững mạnh, là chỗ dựa và niềm tin của người dân  vào công lý

Đánh giá cao nội dung báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Tư pháp được chuẩn bị công phu, chất lượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng nhiệm kỳ khóa XIV, Ủy ban Tư pháp đã để lại dấu ấn cho cử tri và đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong hoạt động lập pháp, Ủy ban Tư pháp đã cùng các cơ quan tư pháp xây dựng hoàn thiện căn bản hệ thống pháp luật về tư pháp, pháp luật về tổ tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp tương đối đồng bộ và đầy đủ là cơ sở quan trọng cho hoạt động của các cơ quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Ủy ban Tư pháp tiếp tục kiện toàn các thành viên là những người tâm huyết, có kinh nghiệm ở các lĩnh vực; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát để Ủy ban trở thành địa chỉ tin cậy, là chỗ dựa, là nơi người dân gửi gắm niềm tin vào công lý, để Ủy ban cùng các cơ quan tư pháp giải quyết oan sai và những vấn đề bức xúc trong xã hội, bảo đảm quyền con người quyền công dân

Minh Thành