HỘI THẢO PHÒNG, CHỐNG TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

20/07/2020 10:34

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, trong các ngày 20 và 21/7, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo về Phòng, chống tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Tham dự Hội thảo có các thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận; đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội; đại diện cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Ban Nội chính, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và thành phố Đà Nẵng.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo về Phòng, chống tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường nêu vấn đề: Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; sự giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, phòng, chống tình trạng nhũng nhiễn, gây phiền hà của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp nói riêng đã đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác,  lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật…để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy trình, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận phát biểu, Hội thảo sẽ nghe các chuyên gia, nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng trình bày tham luận, trao đổi về: những vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật nói chung và trong phòng, chống tình trạng nhũng nhiễu; gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp nói riêng; nhận diện hành vi “tham nhũng vặt” và kinh nghiệm một số quốc gia; thực trạng tình hình “tham nhũng vặt” trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi “tham nhũng vặt” của cán bộ, công chức trong các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Tài Nguyên và Môi trường; cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm xóa bỏ tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; hoạt động giám sát của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhân dân đối với việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Hội thảo sẽ là dịp để đánh giá đúng thực trạng tình hình, tìm ra nguyên nhân để đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; đồng thời cung cấp thông tin giúp Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, kiến nghị và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.

Bằng Phi