UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI GIÁM SÁT TẠI VĨNH PHÚC

10/04/2018

Sáng ngày 9/4, Đoàn Giám sát Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp làm Trưởng đoàn có buổi giám sát tại Vĩnh Phúc về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND và UBND.

Tham gia Đoàn Giám sát có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, trong những năm qua, việc ban hành các quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, nội dung và thẩm quyền ban hành; đảm bảo hợp pháp, hợp lý, phù hợp với thực tiễn địa phương; quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của quyết định, giải quyết hợp lý các vấn đề của thực tiễn. Nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác thi hành án hành chính ngày càng rõ hơn; ý thức, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước được nâng lên. Tại buổi giám sát, UBND tỉnh đề nghị Quốc hội và các bộ, ngành trung ương nghiên cứu hoàn thiện Luật tố tụng hành chính, trong đó cần xác định rõ trong luật về trách nhiệm của người bị kiện trong vụ án hành chính. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong giải quyết các vụ án hành chính đối với UBND các cấp và cơ quan tổ chức. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn luật để áp dụng thống nhất Luật tố tụng hành chính, Luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014.

Ý kiến các thành viên trong Đoàn Giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách pháp luật về tố tụng hành chính của Vĩnh Phúc và đề nghị tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại hành chính; những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương đối với Vĩnh Phúc trong thời gian qua, đồng thời khẳng định các ý kiến giám sát của đoàn sẽ là cơ sở để Vĩnh Phúc khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt hơn quy định của pháp luật về tố tụng hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Luật đánh giá cao kết quả chấp hành pháp luật về giải quyết các vụ, việc hành chính của Vĩnh Phúc và đề nghị tỉnh cần làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác xét xử các vụ án hành chính; hạn chế án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán; tiếp tục nâng cao hiệu lực kiểm sát các vụ án hành chính; nâng cao chất lượng kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Về những kiến nghị của Vĩnh Phúc, Đoàn giám sát ghi nhận và tổng hợp báo cáo Quốc hội nghiên cứu, xem xét chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới./.

(Đài Phát Thanh và Truyền Hình Vĩnh Phúc)