ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI TỈNH TIỀN GIANG

28/03/2018 14:15

Ngày 27/03/2018, Đoàn giám sát do Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư Pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về thực trạng các quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân bị khiếu kiện, có 84 quyết định và 04 hành vi hành chính bị khiếu kiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (2015 - 2017). Những loại quyết định hành chính, hành vi hành chính thường bị khiếu kiện chủ yếu là về lĩnh vực đất đai như khiếu nại về thu hồi, bồi thường đất hoặc xử lý vi phạm về đất đai và chiếm tỷ lệ 75% trên tổng số quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện; số lượng quyết định hành chính trái phát luật bị Tòa án tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ là 07/84 các quyết định hành chính bị khiếu kiện. Riêng cấp tỉnh, trong 3 năm (2015 - 2017) đã ban hành 12.344 quyết định hành chính cá biệt nhưng chỉ có 24 quyết định trong số này bị khởi kiện ra Tòa, chủ yếu là các vụ việc đặc biệt phức tạp, khiếu kiện kéo dài nhiều năm. Số trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (hoặc người đại diện) không tham gia đối thoại hoặc không tham gia phiên tòa là 10/88 vụ án hành chính.

Đoàn giám sát của Uỷ ban Tư pháp làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

Trong tổng số vụ kiện hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đến nay đã có 79/88 vụ có bản án, quyết định của Tòa án, trong đó có 26 quyết định đình chỉ vụ án. Số lượng bản án, quyết định của Tòa án đã được thi hành là 35/53. Số lượng bản án, quyết định của Tòa án chưa được thi hành là 18/53 bản án, với lý do là vụ việc kháng cáo lên Tòa án cấp trên chưa giải quyết xong hoặc giải quyết xong nhưng chưa chuyển đến cơ quan Thi hành án để thực hiện.

Đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở báo cáo này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện quy định của Điều 60 Luật Tố tụng hành chính 2015 theo hướng cho phép Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp được ủy quyền cho thành viên Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tham gia Tố tụng hành chính; đề nghị quy định cụ thể về điều kiện ủy quyền,thời hạn ủy quyền, trình tự, thủ tục ủy quyền, đặc biệt, trách nhiệm pháp lý của người được ủy quyền và người ủy quyền trong ban hành quyết định hành chính./.

Vũ Thạch