ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN TƯ PHÁP LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG NAM

23/03/2018 16:33

Từ ngày 19/3 đến 20/3/2018, Đoàn công tác số 3 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Quảng Nam về giám sát chuyên đề: “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân”.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng, và các thành viên Đoàn công tác số 3 của Uỷ ban

tiếp công dân (đương sự trong vụ án hành chính) tại tỉnh Quảng Nam

Với vị trí là một tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, Quảng Nam hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh cho phát triển kinh tế. Qua 20 năm, Quảng Nam đã có sự bứt phá ấn tượng, từ một tỉnh phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, nhiều năm qua đã trở thành một trong các tỉnh có điều tiết ngân sách về Trung ương. Với việc triển khai hàng loạt các dự án quan trọng, trong đó, nhiều dự án mang ý nghĩa động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: mở rộng quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, xây dựng các khu đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp…. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, sắp xếp lại dân cư là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp mà chính quyền địa phương phải đảm nhận, nhất là trong bối cảnh pháp luật, chính sách về đất đai có nhiều thay đổi qua từng thời kỳ. Theo báo cáo, 100% các khiếu kiện thời gian qua đều liên quan đến vấn đề thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng. Qua 3 năm (2015, 2016, 2917), các cơ quan hành chính trong tỉnh đã ban hành hàng vạn quyết định hành chính. Mặc dù vậy, theo số liệu báo cáo, chỉ có 88/226 quyết định hành chính đã khởi kiện bị Tòa án tuyên trái pháp luật, bị hủy một phần hoặc toàn bộ (chiếm 33,93%) và 13/41 hành vi hành chính đã khởi kiện bị Tòa án tuyên trái pháp luật (chiếm 31,7%).

Tại các cuộc làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, các cơ quan tư pháp, các sở, ngành của tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn, bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, Đoàn công tác cũng đã trao đổi thẳng thắn về các tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về hành chính, đặc biệt là về công tác tham mưu, ban hành và thực hiện các quyết định hành chính, về thái độ ứng xử với người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Đoàn công tác cũng phân tích, đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế trong công tác xét xử, kiểm sát và thi hành án hành chính của các cơ quan tư pháp địa phương.

Ngoài chương trình làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp, để bảo đảm tính thực chất và nâng cao hiệu quả giám sát, Đoàn công tác đã dành một buổi tiếp công dân là các đương sự trong 06 vụ án hành chính đến nay còn tồn đọng chưa được thi hành trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác đã trao đổi, ghi nhận tâm tư, kiến nghị và phản ánh của công dân trong việc chấp hành pháp luật hành chính của chính quyền các cấp. Qua kết quả làm việc, Đoàn công tác đã kiến nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm số vụ việc thi hành án hành chính còn tồn đọng, bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật và thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV./.

Nguyễn Công Long