ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC THANH HÀ (VĨNH PHÚC)

04/08/2022 18:04

Chiều 04/8, tiếp tục chương trình khảo sát tình hình thi hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Hoàng Văn Liên làm Trưởng đoàn đã có khảo sát thực tế tại Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà tại Vĩnh Phúc.

ỦY BAN TƯ PHÁP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LỆNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN

04/08/2022 18:00

Thực hiện chương trình khảo sát tình hình thi hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, ngày 04/8, Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Hoàng Văn Liên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Vĩnh Phúc.

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI

19/04/2021 20:09

Sáng 19/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI

19/04/2021 20:07

Sáng 19/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NHẰM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

19/04/2021 20:05

Tại buổi làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vào sáng 19/4, của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Tư pháp nghiên cứu, xây dựng một đề án về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban. Đề án này sẽ nằm trong chương trình hành động chung của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ KHÓA XIV CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP

23/03/2021 16:53

Sáng 23/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ KHÓA XIV CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP

23/03/2021 15:41

Sáng 23/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN CỦA TÒA ÁN TĂNG LÊN QUA TỪNG NĂM

25/12/2020 07:59

Tại phiên họp toàn thể lần 16, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021), đánh giá cao nỗ lực triển khai đồng bộ giải pháp đổi mới trên các lĩnh vực để thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư pháp, chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án tăng lên qua từng năm.

HỘI THẢO PHÒNG, CHỐNG TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

20/07/2020 10:34

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, trong các ngày 20 và 21/7, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo về Phòng, chống tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

HỘI THẢO CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN XÂM HẠI TRẺ EM

07/01/2020 16:50

Sáng ngày 07/1, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” tổ chức Hội thảo công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại trẻ em. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật chủ trì hội thảo.

Các tin đã đưa: