THÚC ĐẨY QUAN HỆ GIỮA QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ QUỐC HỘI BA LAN

04/11/2022

Nhân dịp Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều ngày 04/11, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan tổ chức gặp mặt các thành viên Nhóm nhằm thông báo kết quả hoạt động thời gian qua, trao đổi về định hướng hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV. Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga – Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan chủ trì buổi gặp mặt.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN TƯ PHÁP TIẾP ĐOÀN QUỐC VỤ KHANH BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BA LAN

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ khoá XV được thành lập theo Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 với 47 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Nghị viện các nước, đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan là thành viên của Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam gồm 09 thành viên, được thành lập tại Quyết định số 45/QĐ-TCNSHNVN15.

Với vị thế là đại biểu của nhân dân và đại diện cho nhân dân, việc giao lưu giữa Nghị sĩ các nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác giữa các Nghị sĩ; góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước - “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển".

Việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nhằm thúc đẩy hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Ba Lan; tăng cường tin cậy chính trị; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Thúc đẩy giao lưu văn hóa, quảng bá, giới thiệu với bạn bè khu vực về văn hóa con người Việt Nam; đẩy mạnh ngoại giao nhân dân góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan thông báo kết quả hoạt động của Nhóm thời gian qua; đồng thời trao đổi về định hướng, kế hoạch hoạt động chung trong thời gian tới và trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga – Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga – Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nêu rõ, các ý kiến tích cực, có trách nhiệm tại buổi làm việc đã làm rõ, bổ sung, làm phong phú thêm các hoạt động hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội Việt Nam – Ba Lan nói chung và hoạt động của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nói riêng thời gian qua, cũng như gợi mở nhiều giải pháp để hoạt động của Nhóm có hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.

Để tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước và để triển khai tốt các hoạt động của Nhóm trong thời gian tới, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan Lê Thị Nga các thành viên Nhóm tập trung thúc đẩy việc trao đổi các đoàn cấp cao Quốc hội hai nước, đồng hành và hỗ trợ Chính phủ hai nước trong việc thực hiện các chương trình hợp tác, đẩy mạnh quan hệ hai nước trên các lĩnh vực; duy trì thường xuyên việc tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai nước; phát huy vai trò cầu nối, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực lập pháp, mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác mới có hiệu quả thiết thực.

Đồng thời phối hợp với các Ủy ban chuyên môn của hai Quốc hội phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước; cùng lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước tại mỗi nước để giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật và đề xuất, kiến nghị, xây dựng bổ sung các chính sách pháp luật nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp và công dân hai nước có môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi để sinh sống và làm ăn ổn định. Cùng với đó đổi mới các phương thức, hình thức hoạt động của Nhóm theo hướng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, mở rộng các nội dung hoạt động, tăng cường phối kết hợp với các tổ chức hữu nghị nhân dân, các hiệp hội ngành, nghề để tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan thông báo kết quả hoạt động của Nhóm thời gian qua

Các đại biểu trao đổi về định hướng, kế hoạch hoạt động chung của Nhóm trong thời gian tới và trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV

Tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga – Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nêu rõ các ý kiến tích cực, có trách nhiệm tại buổi làm việc đã làm rõ, bổ sung, làm phong phú thêm các hoạt động hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội Việt Nam – Ba Lan nói chung và hoạt động của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nói riêng thời gian qua, cũng như gợi mở nhiều giải pháp để hoạt động của Nhóm có hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới

Minh Thành - Phạm Thắng