Kết thúc phiên họp toàn thể lần thứ 17 Ủy ban Tư pháp: Thẩm tra các Tờ trình, đề án của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

24/04/2015 19:24

Ngày 24/4, tại Hà Nội, phiên họp toàn thể lần thứ 17 của Ủy ban Tư pháp đã kết thúc với buổi thẩm tra các Tờ trình, đề án của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy, nhân sự của Viện kiểm sát nhân dân các cấp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Phiên họp toàn thể lần thứ 17 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

23/04/2015 18:52

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 17 thẩm tra các tờ trình, đề án của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về Bộ máy giúp việc của tòa án nhân dân tối cao; việc thành lập tòa án nhân dân cấp cao; Danh sách Ủy viên hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán Quốc gia; Quy chế hoạt động của hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán Quốc gia. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện chủ trì phiên họp.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

27/08/2014 14:00

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 10 thẩm tra dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện chủ trì phiên họp.

Ủy ban Tư pháp Hội thảo hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

19/06/2014 14:00

Ngày 30 – 31.8, tại Quảng Ninh, Ủy ban Tư pháp tổ chức Hội thảo Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Các tin đã đưa: