ỦY BAN TƯ PHÁP TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

23/08/2018 14:40

Tiếp tục Chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 10, sáng 23/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp tổ chức Phiên giải trình về tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn từ năm 2012 đến 2017.

UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10

22/08/2018 14:34

Sáng ngày 22/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 10. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

13/07/2018 16:04

Sáng 13/7, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THÀNH LẬP TAND, VKSND THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

11/07/2018 17:03

Chiều 11/07, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận.

ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN MỞ RỘNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SOÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ

22/06/2018 10:13

Sáng ngày 22/6, tại Hà Nội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Phiên họp Thường trực mở rộng nhằm xem xét tờ trình về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ; tờ trình về việc thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Luật chủ trì phiên họp.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ CHÍN, ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI

05/04/2018 15:09

Ngày 05/04, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 09, thẩm tra Dự án Luật đặc xá (sửa đổi). Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga.

ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN TOÀN THỂ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

05/03/2018 14:34

Ngày 05/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp họp phiên toàn thể lần thứ tám cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

UỶ BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 6

01/08/2017 09:38

Ngày 1/8, tại TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Tư pháp đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 6 để thẩm tra các tờ trình của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì Phiên họp.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TÁN THÀNH BỔ SUNG 159 KIỂM SÁT VIÊN CAO CẤP CHO NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

18/02/2016 17:59

Chiều 18/2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị bổ sung chỉ tiêu kiểm sát viên cao cấp của ngành Kiểm sát nhân dân. Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Ủy ban Tư pháp tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 22

05/11/2015 17:38

Ngày 5/11, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Tư pháp tiến hành phiên họp toàn thể thứ hai mươi hai. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự phiên họp.

Các tin đã đưa: