MỘT SỐ HÌNH ẢNH UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

13/07/2018

Sáng 13/7, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

Báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày cho biết, về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập, nhiều ý kiến ĐBQH tán thành với phương án 2 của dự thảo Luật, theo đó giao cho Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện kê khai công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương; các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập của người thuộc diện kê khai công tác trong cơ quan, tổ chức mình. 

Thảo luận về dự án luật, cơ bản các thành viên của UBTVQH đều đồng tình với phương án 2 của dự thảo Luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, mỗi phương án có một ưu, nhược điểm. Tuy nhiên, phương án mà Ủy ban Tư pháp đưa ra thì có ưu điểm hơn. Phương án xử lý này có điểm mới, khắc phục được bất cập hiện nay về dàn trải đầu mối cơ quan kiểm soát tài sản…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi):

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

Báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày cho biết, về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập, nhiều ý kiến ĐBQH tán thành với phương án 2 của dự thảo Luật, theo đó giao cho Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện kê khai công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương.

Cho ý kiến về điều 59 trong dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng nếu tài sản tham nhũng tịch thu 100%, nhưng tài sản không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp mà thu thuế, gọi là thu nhập vãng lai thì không có cơ sở thuyết phục.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng băn khoăn về tài sản tăng thêm là thế nào? Tăng thêm so với bao giờ? Căn cứ nào để khẳng định việc kê khai trước đó là đúng, hợp pháp?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng cần quy định rõ đối tượng thanh tra là ai và ai là người kiểm soát thanh tra?. Ai là người kiểm soát thu nhập lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư?

Về xử lý tài sản theo điều 59 của dự thảo Luật, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Mai Bộ cho rằng, đối với tài sản kê khai không trung thực, không giải trình được hợp lý về nguồn gốc đó là quan hệ sở hữu. Do đó, đề nghị xử lý phải theo con đường tố tụng dân sự, tức là giao cho tòa án. Nếu theo phương án này thì không phải sửa luật nào, chỉ cần căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng trong khi theo pháp luật hiện hành, Luật Tổ chức Chính phủ, nghị quyết của Quốc hội phê duyệt các cơ quan của Chính phủ thì Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ nhưng khoản 4 của điều này lại tách riêng Văn phòng Chính phủ ra thành một khoản riêng cùng với Văn phòng Chủ tịch Nước, quy định như vậy là không thống nhất.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến băn khoăn, tài sản tăng thêm này là tăng thêm là do khai tăng thêm của người kê khai hay tăng thêm cả phần ngoài chưa kê khai? 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình góp ý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giải trình một số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn giải thích về kê tài sải tăng thêm.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan liên quan cần tiếp tục bàn bạc để đưa ra phương án hợp lý hơn và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền, báo cáo với Bộ Chính trị, sau đó xin ý kiến ĐBQH trước khi trình ra Quốc hội tại Kỳ họp tới.

Trọng Quỳnh - Quang Minh