TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC THÀNH LẬP TAND, VKSND THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

11/07/2018

Chiều 11/07, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận.

Toàn cảnh phiên họp

Đề nghị thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ

Trình bày Tờ trình về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền cho biết, căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận

Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao nêu rõ: để bảo đảm ổn định, đi vào hoạt động sau khi được thành lập, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, Thẩm phán và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay, cụ thể: về tổ chức bộ máy và biên chế, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ khi được thành lập là một đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền trình bày Tờ trình về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Biên chế của Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ được kế thừa trên cơ sở biên chế của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành hiện nay là 20 người gồm 11 Thẩm phán (trong đó có 01 Chánh án và 01 Phó chánh án), 07 Thư ký, 01 kế toán, 01 văn thư lưu trữ và 03 hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (bảo vệ, tạp vụ, lái xe).

Về trụ sở và cơ sở vật chất, Tờ trình cho biết, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ sẽ kế thừa Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Thành được xây dựng từ năm 2002, nâng cấp năm 2011 trên diện tích đất 3454,6m2, là một tòa nhà 03 tầng với tổng diện tích sàn 1620 m2 gồm 02 hội trường xét xử, 03 nhà vệ sinh, 02 kho lưu trữ và 17 phòng làm việc. Năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Tân Thành được địa phương xây dựng thêm cho một nhà công vụ diện tích 127,5 m2.

Đề nghị thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ

Trình bày Tờ trình về việc thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn cho biết, căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn trình bày Tờ trình về việc thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn nêu rõ, để bảo đảm ổn định, đi vào hoạt động sau khi được thành lập, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, Thẩm phán và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay. Cụ thể, về tổ chức bộ máy và biên chế, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ khi được thành lập là một đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Biên chế của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ được kế thừa trên cơ sở số lượng biên chế của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành đã được phân bổ 17 biên chế (trong đó có 15 công chức và 02 Hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP); cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm có Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng, 11 công chức làm chuyên môn nghiệp vụ và 01 công chức kế toán. Cơ cấu ngạch công chức của đơn vị này gồm: 01 Kiểm sát viên trung cấp, 06 Kiểm sát viên sơ cấp, 7 Chuyên viên và 01 Kế toán.

Về trụ sở và cơ sở vật chất của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ sẽ kế thừa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành được xây dựng từ năm 2001 với tổng diện tích sàn là 722 m2  và được xây dựng thêm 01 nhà công vụ diện tích sàn là 98 m2, 01 lán để xe và 01 nhà bảo vệ.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đã trình bày Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vấn đề này.

Ngay sau đó, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với nội dung này./.

Thu Phương- Nhóm ảnh