ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN MỞ RỘNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SOÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ

22/06/2018

Sáng ngày 22/6, tại Hà Nội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Phiên họp Thường trực mở rộng nhằm xem xét tờ trình về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ; tờ trình về việc thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Luật chủ trì phiên họp.

Phát biển mở đầu phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật cho biết, ngày 12/4/2018 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 492/NQ_UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên cơ sở đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Toàn cảnh phiên họp

Theo tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân nhân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau khi thành lập là một đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, Thẩm phán (bao gồm 11 thẩm phán, 07 thư ký, 01 kế toán, 01 văn thư, 03 hợp đồng) và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của Tòa bán nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay.

Ông Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trình bày tờ trình về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc xem xét thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nên rõ: Để đảm bảo ổn đinh, đi vào hoạt động sau khi thành lập, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, Thẩm phán (bao gồm 17 biên chế, trong đó có 15 công chức và 02 hợp đồng) và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật cho biết, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tán thành với tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về sự cần thiết của việc thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để bảo đảm phù hợp và đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật nêu rõ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này trong thời gian tới./.

Trọng Quỳnh