ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 7

ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 7

09/09/2022 12:04

Sáng 09/09, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thế lần thứ 7 để thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ, của VKSNDTC, TANDTC về công tác tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 tới. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 4

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 4

01/03/2022 11:57

Sáng 01/03, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 4 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thẩm tra dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT

21/07/2021 19:32

Chiều 21/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khóa XV.

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 16

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 16

22/12/2020 07:48

Ngày 22/12/2020, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp họp phiên toàn thể lần thứ 16.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN MỞ RỘNG THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN MỞ RỘNG THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

03/09/2020 08:53

Để chuẩn bị các nội dung cho phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sáng 03/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp năm 2020.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA SƠ BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO HIỆP ĐỊNH EVIPA

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA SƠ BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO HIỆP ĐỊNH EVIPA

22/05/2020 12:36

Chiều tối ngày 22/5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 13	CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP

HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 13 CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP

03/09/2019 15:56

Phiên toàn thể lần thứ 13 của Ủy ban Tư pháp dự kiến diễn ra từ ngày 03-06/9, sẽ thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; báo cáo công tác của ngành Kiểm sát, ngành Tòa án năm 2019; báo cáo công tác thi hành án; thẩm tra đối với 02 dự án Luật.

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 13

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 13

03/09/2019 11:50

Sáng ngày 03/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 13.

CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN CHƯA ĐƯỢC CHẤP HÀNH NGHIÊM TÚC TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN CHƯA ĐƯỢC CHẤP HÀNH NGHIÊM TÚC TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

24/08/2018 17:12

Sáng 22/8, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Tư pháp cho ý kiến về vấn đề chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, nhiều đại biểu chỉ ra rằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân một số địa phương chưa chấp hành nghiêm quy định thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án.

ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

24/08/2018 16:48

Ngày 24/8, tiếp tục Chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 10, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Các tin đã đưa: