ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 16

22/12/2020

Ngày 22/12/2020, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp họp phiên toàn thể lần thứ 16.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN MỞ RỘNG THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

03/09/2020

Để chuẩn bị các nội dung cho phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sáng 03/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp năm 2020.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA SƠ BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ THEO HIỆP ĐỊNH EVIPA

22/05/2020

Chiều tối ngày 22/5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 13 CỦA ỦY BAN TƯ PHÁP

03/09/2019

Phiên toàn thể lần thứ 13 của Ủy ban Tư pháp dự kiến diễn ra từ ngày 03-06/9, sẽ thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; báo cáo công tác của ngành Kiểm sát, ngành Tòa án năm 2019; báo cáo công tác thi hành án; thẩm tra đối với 02 dự án Luật.

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 13

03/09/2019

Sáng ngày 03/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 13.

CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA TÒA ÁN CHƯA ĐƯỢC CHẤP HÀNH NGHIÊM TÚC TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG

24/08/2018

Sáng 22/8, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Tư pháp cho ý kiến về vấn đề chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, nhiều đại biểu chỉ ra rằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân một số địa phương chưa chấp hành nghiêm quy định thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án.

ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

24/08/2018

Ngày 24/8, tiếp tục Chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 10, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

23/08/2018

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ, trong thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người đang có chiều hướng phức tạp, tình trạng mua bán người không chỉ xảy ra ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, mà đã trải rộng trên phạm vi cả nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

ỦY BAN TƯ PHÁP TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

23/08/2018

Tiếp tục Chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 10, sáng 23/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp tổ chức Phiên giải trình về tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn từ năm 2012 đến 2017.

UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10

22/08/2018

Sáng ngày 22/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 10. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: