MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

25/08/2018 09:25

Ngày 24/8, tiếp tục Phiên họp toàn thể, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

BỔ SUNG THÊM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ

BỔ SUNG THÊM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ

08/08/2018 07:54

Tiếp tục Chương trình phiên họp thứ 26, sáng 08/8, cho ý kiến về báo cáo giải trình, tiếp thu Dự án Luật Đặc xá(sửa đổi), các thành viên UBTVQH tán thành việc bổ sung đối tượng được đề nghị đặc xá là người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)

08/08/2018 07:28

Sáng 08/8, thực hiện Chương trình làm việc Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

HỘI THẢO NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM

HỘI THẢO NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM

17/05/2018 18:40

Ngày 17/5, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (GIG) tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về động vật hoang dã, quý hiếm ở Việt Nam”

LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI) RA ĐỜI LÀ CẦN THIẾT NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TRONG THỰC HIỆN ĐẶC XÁ NHỮNG NĂM QUA

LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI) RA ĐỜI LÀ CẦN THIẾT NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TRONG THỰC HIỆN ĐẶC XÁ NHỮNG NĂM QUA

21/05/2018 18:17

Chiều 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

HỘI THẢO “MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)”

HỘI THẢO “MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)”

23/03/2018 16:07

Để tiếp tục thu thập thông tin từ các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, phục vụ cho việc thẩm tra, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, ngày 22 - 23/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Một số nội dung lớn của dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)” tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

CÂN NHẮC TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP

CÂN NHẮC TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP

05/03/2018 15:32

Ngày 05/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 8 cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Quy định về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập và việc xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, tài sản thu nhập tăng thêm không được giải trình một cách hợp lý được nhiều đại biểu quan tâm...

UỶ BAN TƯ PHÁP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẶC XÁ

UỶ BAN TƯ PHÁP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẶC XÁ

05/02/2018 09:31

Để có thêm thông tin, chuẩn bị cho việc thẩm tra Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá, ngày 02/02 dưới sự chủ trì Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Đoàn khảo sát về về tình hình thực hiện pháp luật đặc xá tại Trại giam Phú Sơn 4 (tỉnh Thái Nguyên).

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

26/01/2018 16:48

Sáng 26/01, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Tọa đàm chuyên sâu về một số vấn đề lớn của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

TOẠ ĐÀM VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

TOẠ ĐÀM VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

26/01/2018 16:28

Sáng 26/01, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức Tọa đàm chuyên sâu về một số vấn đề lớn của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Các tin đã đưa: