CẦN BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

CẦN BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

31/08/2018 08:49

Thảo luận tại phiên họp thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự ngày vừa qua, các đại biểu cho rằng cần thiết phải sớm đưa quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện vào trong Luật Thi hành án hình sự để bảo đảm đồng bộ trong hệ thống pháp luật và có cơ sở pháp lý đầy đủ để thi hành.

CÁC BỘ, NGÀNH CẦN PHỐI HỢP CHẶT CHẼ TRONG VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

CÁC BỘ, NGÀNH CẦN PHỐI HỢP CHẶT CHẼ TRONG VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

29/08/2018 08:22

Thảo luận tại Phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Tư pháp vừa qua, đại diện các bộ ngành cho biết, các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong thời gian vừa qua.

XÁC ĐỊNH RÕ CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP KHI THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

XÁC ĐỊNH RÕ CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP KHI THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

28/08/2018 08:22

Tiếp tục phiên họp toàn thể thứ 10, sáng 24/8, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiến hành thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN – NHIỀU VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO THI HÀNH ÁN

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN – NHIỀU VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO THI HÀNH ÁN

28/08/2018 08:19

Thảo luận về các quy định thi hành án đối với pháp nhân thương mại phạm tội tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự diễn ra ngày 24/8, các đại biểu cho rằng đây là nội dung mới, chưa có thực tiễn thi hành. Vì vậy trong quá trình soạn thảo cần làm rõ nhiều vấn đề và quy định cụ thể các nội dung liên quan ngay trong luật.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

28/08/2018 07:53

Trong khuôn khổ Phiên giải trình việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người do Ủy ban Tư pháp tổ chức vừa qua, nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

ỦY BAN TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI THẢO QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG LĨNH VỰC TƯ

ỦY BAN TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI THẢO QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG LĨNH VỰC TƯ

27/08/2018 11:28

Thực hiện kế hoạch công tác và chương trình xây dựng luật năm 2018 của Quốc hội, ngày 27-28/8, tại Quảng Ninh, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối với với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Anh tổ chức Hội thảo về “Quy định của dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) về phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

25/08/2018 09:25

Ngày 24/8, tiếp tục Phiên họp toàn thể, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

BỔ SUNG THÊM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ

BỔ SUNG THÊM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ

08/08/2018 07:54

Tiếp tục Chương trình phiên họp thứ 26, sáng 08/8, cho ý kiến về báo cáo giải trình, tiếp thu Dự án Luật Đặc xá(sửa đổi), các thành viên UBTVQH tán thành việc bổ sung đối tượng được đề nghị đặc xá là người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)

08/08/2018 07:28

Sáng 08/8, thực hiện Chương trình làm việc Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

HỘI THẢO NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM

HỘI THẢO NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUÝ HIẾM Ở VIỆT NAM

17/05/2018 18:40

Ngày 17/5, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (GIG) tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về động vật hoang dã, quý hiếm ở Việt Nam”

Các tin đã đưa: