PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ TÁM, ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ TÁM, ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI

14/11/2022 19:00

Cuối giờ chiều ngày 14/11, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ tám, cho ý kiến bước đầu về dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sửa đổi).

BẢO ĐẢM THỦ TỤC THÂN THIỆN VÀ LỢI ÍCH TỐT NHẤT KHI ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TỪ ĐỦ 12 TUỔI ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

BẢO ĐẢM THỦ TỤC THÂN THIỆN VÀ LỢI ÍCH TỐT NHẤT KHI ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TỪ ĐỦ 12 TUỔI ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

01/03/2022 14:30

Sáng 01/03, tại phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Tư pháp, cho ý kiến về dự thảo Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bát bắt, nhiều ĐBQH đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm thủ tục thân thiện, đảm bảo lợi ích tốt nhất của đối tượng bị đề nghị vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN LUẬT: THAY ĐỔI TƯ DUY, CHUẨN BỊ TỪ SỚM

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN LUẬT: THAY ĐỔI TƯ DUY, CHUẨN BỊ TỪ SỚM

13/08/2021 15:37

Ngày 13/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Thường trực Ủy ban Tư pháp về tiến độ, chất lượng các dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN LUẬT

HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN LUẬT

13/08/2021 14:47

Sáng ngày 13/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Uỷ ban Xã hội, Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh và Thường trực Uỷ ban Tư pháp về tiến độ, chất lượng các dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV.

HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG, THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG, THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

03/09/2020 09:25

Sáng ngày 03/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp Thường trực mở rộng để thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp năm 2020.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN MỞ RỘNG THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN MỞ RỘNG THẨM TRA CÁC BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

03/09/2020 08:53

Để chuẩn bị các nội dung cho phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sáng 03/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp năm 2020.

HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM VIỆC THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN PHỐI HỢP NHIỀU CƠ QUAN, TỔ CHỨC

HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM VIỆC THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN PHỐI HỢP NHIỀU CƠ QUAN, TỔ CHỨC

21/02/2020 17:42

Ngày 21/02, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Tư pháp đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Việc thực hiện giám định tư pháp trong trường hợp cần phối hợp nhiều cơ quan, tổ chức”.

TỌA ĐÀM VIỆC THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN PHỐI HỢP NHIỀU CƠ QUAN, TỔ CHỨC

TỌA ĐÀM VIỆC THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN PHỐI HỢP NHIỀU CƠ QUAN, TỔ CHỨC

21/02/2020 14:13

Sáng 21/02 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Tư pháp tổ chức tọa đàm "Việc thực hiện giám định tư pháp trong trường hợp cần phối hợp nhiều cơ quan, tổ chức" quy định trong dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng chủ trì buổi tọa đàm.

HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

06/09/2019 08:10

Sáng ngày 06/9, tiếp tục Phiên họp toàn thể thứ 13, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp đã thẩm tra dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP.

HÌNH ẢNH ỦY BAN TƯ PHÁP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP.

06/09/2019 08:02

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 13, chiều ngày 05/9, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: