ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 13: THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 13: THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

09/04/2024 14:01

Sáng 09/4, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 13 để thẩm tra Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

PHIÊN HỌP THỨ CHÍN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VÀ DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2025

PHIÊN HỌP THỨ CHÍN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VÀ DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2025

22/03/2024 08:29

Sáng 22/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Khoa học thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp thứ chín cho ý kiến về dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên và danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển – Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Thủy đồng chủ trì phiên họp.

ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 12

ỦY BAN TƯ PHÁP HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 12

06/03/2024 20:38

Sáng 6/3, tại Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 12 để thẩm tra Dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

HỘI NGHỊ VỀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN XÂY DỰNG LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

HỘI NGHỊ VỀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN XÂY DỰNG LUẬT TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

05/03/2024 13:38

Ngày 5/3, tại Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội nghị về “Những định hướng lớn xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên”. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Gruzia (Georgia).

CÂN NHẮC KỸ LƯỠNG QUY ĐỊNH HỘI ĐỒNG TƯ PHÁP QUỐC GIA TRONG DỰ THẢO LUẬT TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

CÂN NHẮC KỸ LƯỠNG QUY ĐỊNH HỘI ĐỒNG TƯ PHÁP QUỐC GIA TRONG DỰ THẢO LUẬT TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

05/10/2023 11:01

Một trong những vấn đề được cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Tòa án nhân dân (sửa đổi) xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 là quy định về Hội đồng Tư pháp quốc gia. Một số ý kiến cho rằng, việc thành lập Hội đồng Tư pháp quốc gia là vấn đề rất lớn, cần được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, bởi Nghị quyết 27-NQ/TW và Hiến pháp 2013 đều không quy định về vấn đề này.

DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): NHIỀU NỘI DUNG MANG TÍNH ĐỘT PHÁ, ĐẶC THÙ

DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): NHIỀU NỘI DUNG MANG TÍNH ĐỘT PHÁ, ĐẶC THÙ

20/09/2023 08:44

Tại Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật có nhiều nội dung mang tính đột phá, đặc thù, nhiều nội dung thể hiện sự kế thừa, bổ sung và phát triển hơn so với Luật Thủ đô hiện hành qua tổng kết thực tiễn thấy rằng vẫn tiếp tục phát huy giá trị.

LÀM RÕ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ PHÁP QUỐC GIA

LÀM RÕ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ PHÁP QUỐC GIA

14/09/2023 12:35

“Cần làm rõ địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Tư pháp quốc gia…” là một trong được nội dung trọng tâm được nhiều ý kiến chuyên gia đề xuất tại Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi) do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Tư pháp tổ chức tại Hà Nội vào sáng 14/9.

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

14/09/2023 08:14

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Hoàng Văn Liên đồng chủ trì hội thảo.

CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG THỂ HIỆN QUYẾT TÂM CAO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LÀ “KHÔNG CÓ VÙNG CẤM, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ

CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG THỂ HIỆN QUYẾT TÂM CAO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LÀ “KHÔNG CÓ VÙNG CẤM, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ"

07/09/2023 15:44

Tại Phiên họp lần thứ 10, Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh, công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nên việc phát hiện và xử lý ngày càng nhiều.

CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN

CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN

07/09/2023 12:27

Tại Phiên họp toàn thể thẩm tra dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), đa số các ý kiến đều nhất trí cho rằng, cần thiết phải sửa đổi Luật này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân...

Các tin đã đưa: